Acolliment digital

ACOLLIMENT DIGITAL

El document que presentem forma part del procés de definició de criteris i orientacions per a configurar el model de centre digital de l’EOI d’Amposta.

Té l’objectiu comú d’unificar criteris d’actuació per a l’acolliment del nou professorat que s’incorpora al centre en matèria de tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) i de l’alumnat.

En el moment de la incorporació al centre la direcció explicarà al nou professor/a el protocol d’acolliment TAC, les actuacions que es descriuen a continuació i els responsables a executar-les. També li facilitarà una còpia del “Pla d’acollida digital”.

Acollida digital docent

Acollida digital alumnat