Matrícula alumnat Lliure

Prova per a l’obtenció dels certificats dels nivells intermedi B1, B2 i C1 d’anglès i francès. Convocatòria ordinària i extraordinària

Convocatòria ordinària

Inscripció

 • Inscripció: a partir de les 9 h del 4 de març de 2019 fins al 8 de març de 2019, a les 23.59 h
 • Pagament de la taxa o el preu públic: fins al 11 de març de 2019 (abans de les 22 h)
 • Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 14 de març de 2019
 • Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 4 d’abril de 2019

S’ha de fer arribar, per correu postal, correu electrònic o presencialment, la següent documentació:

 • Resguard d’inscripció
 • Carta de pagament
 • Justificant de pagament
 • DNI

Prova escrita: Les proves per a tots els idiomes es porten a terme a les 16 h (cal ser-hi a les 15.30 h).

Certificat de nivell B1

Anglès: Escrit: 29 de maig de 2019. Oral: 3 de juny
Francès: Escrit: 31 de maig de 2019 Oral: 3 i 4 juny

Certificat de nivell B2

Anglès: Escrit:  6 de juny de 2019 Oral: 10 i 12 de juny
Francès: Escrit:  5 de juny de 2019 Oral: 6 de juny

Certificat de nivell C1

Anglès: Escrit: 21 de maig de 2019 Oral: 22 i 23 de maig

Francès: Escrit: 24 de maig de 2019

Prova d’expressió i interacció oral: En la convocatòria personal lliurada el dia de la prova escrita s’indica el dia i l’hora.

Qualificacions provisionals: 21 de juny de 2019

Termini per presentar reclamacions: fins a les 12 h del 27 de juny de 2019

Qualificacions definitives: 28 de juny de 2019

El període per sol·licitar el Títol/Certificat de nivell avançat, per als alumnes lliures APTES (convocatòria ORDINÀRIA juny 2019) és de l’– al — de juliol o a partir del — d’octubre fins el — de desembre de 2019.  S’aconsella que, en el cas que es vingui de lluny, es concerti cita prèvia amb secretaria.

El període per sol·licitar el Títol/Certificat de nivell C1, per als alumnes lliures APTES (convocatòria ORDINÀRIA juny 2019), és de l’– al — de juliol o a partir del — d’octubre fins el — de desembre de 2019. S’aconsella que, en el cas que es vingui de lluny, es concerti cita prèvia amb secretaria.

 

 

Convocatòria extraordinària. Febrer 2019.

Inscripció

Aquest curs 2018-2019 es convocaran proves extraordinàries del nivell B2 d’anglès a l’EOI d’Amposta.

 • Inscripció: del 19 de novembre (a partir de les 9 h) fins al 23 de novembre de 2018 a les 23.59 h
 • Pagament de la taxa o el preu públic: fins al 26 de novembre de 2018 (abans de les 22 h)
 • Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 29 de novembre de 2018
 • Data límit per comunicar errades en les dades personals: 17 de desembre de 2018
 • Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos fins al 17 de desembre de 2018
 • Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 18 de desembre de 2018

S’ha de fer arribar, per correu postal, correu electrònic o presencialment, la següent documentació:

 • Resguard d’inscripció
 • Carta de pagament
 • Justificant de pagament
 • DNI

ÉS MOLT IMPORTANT: El dia de l’examen heu de presentar el document identificatiu original amb el qual us heu inscrit (DNI, NIE, Passaport)

Proves

Prova escrita: 8 de febrer de 2019 (la prova comença a les 16 h però cal ser-hi 30 minuts abans)

Prova d’expressió i interacció oral: el dimarts dia 12 de febrer al matí o a la tarda segons convocatòria individual lliurada el dia de la prova escrita.

Els candidats que per motiu justificat necessiteu fer la prova oral el 8 de febrer al matí, heu d’omplir aquesta sol·licitud general i fer-la arribar per e-mail eoiamposta@xtec.cat abans de 25 de gener. La confirmació de les sol·licituds acceptades i l’hora de les proves s’informarà per correu electrònic l’1 de febrer.

Qualificacions provisionals: 25 de febrer de 2019

Termini per presentar reclamacions: fins al 27 de febrer de 2019

Qualificacions definitives: 1 de març de 2019

Títols

El període per sol·licitar el Títol/Certificat de nivell B2, per als alumnes lliures APTES, convocatòria EXTRAORDINÀRIA (febrer 2019), és de l’11 d’abril al 31 de maig de 2019, ambdós inclosos, en horari de dilluns i dimarts de 15.00h a 18.00h i dijous i divendres de 10.00h a 14.00h, en dimecres NO es tramitaran títols. Divendres 17 de maig i dilluns 20 de maig NO es tramitaran títols. S’aconsella que, en el cas que es vingui de lluny, es concerti cita prèvia amb la secretaria del centre.

 

 

Proves lliures adreçades a alumnes dels centres seleccionats per formar part del programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres per al curs 2018-2019.

Admesos/exclosos i resultats