Matrícula candidats lliures

Prova per a l’obtenció dels certificats dels nivells intermedi B1, B2 i avançat C1 d’anglès i francès. Convocatòria ordinària

Convocatòria ordinària. Juny 2023

Cliqueu aquí per a consultar calendari, inscripció, taxes i tota la informació

Cliqueu aquí per a fer la inscripció

Cliqueu aquí per a consultar el calendari d’exàmens finals d’anglès

Cliqueu aquí per a consultar el calendari d’exàmens finals de francès

Aquest curs 2022-2023 es convocaran proves ordinàries del nivell B1, B2 i C1 d’anglès i de francès a l’EOI d’Amposta.

 • Inscripció: del 27 de febrer (a partir de les 9 h) al 3 de març de 2023 (a les 23.59 h)
 • Pagament de la taxa o del preu públic: fins al 6 de març de 2023 (abans de les 22 h)
 • Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 14 de març de 2023
 • Data límit per comunicar errades en les dades personals: 28 de març de 2023
 • Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos fins al 28 de març de 2023
 • Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 31 de març de 2023

S’ha de fer arribar, per correu postal, correu electrònic o presencialment, la següent documentació:

 • Resguard d’inscripció
 • Carta de pagament
 • Justificant de pagament
 • DNI

Proves

Les proves escrites per a tots els idiomes es porten a terme a les 16 h (cal ser-hi a les 15.30 h).

El dia i hora de la prova oral s’indica en la convocatòria personal lliurada el dia de la prova escrita.

IMPORTANT! És imprescindible portar el DNI original i en vigor a cada prova.

Qualificacions provisionals: 26 de juny de 2023

Termini per presentar reclamacions: fins les 12 h del 29 de juny de 2023

Qualificacions definitives: 30 de juny de 2023

 

Títols

El període per sol·licitar el Títol/Certificat de nivell intermedi B2, per als alumnes lliures APTES, convocatòria ORDINÀRIA (juny 2023) és del 10 al 14 de JULIOL o a partir del 16 d’octubre fins el 12 de desembre de 2023S’haurà de sol·licitar CITA PRÈVIA a la secretaria del centre per correu electrònic (les cites del mes de juliol es donaran entre les 9.30 hores i les 13.00 hores).

 

El període per sol·licitar el Títol/Certificat de nivell Avançat C1, per als alumnes lliures APTES, convocatòria ORDINÀRIA (juny 2023), és del 10 al 14 de JULIOL o a partir del 16 d’octubre fins el 12 de desembre de 2023S’haurà de sol·licitar CITA PRÈVIA a la secretaria del centre per correu electrònic (les cites del mes de juliol es donaran entre les 9.30 hores i les 13.00 hores) .


Prova per a l’obtenció del certificat del nivell intermedi B2 d’anglès.

Convocatòria extraordinària. Febrer 2023.

Cliqueu aquí per a realitzar la inscripció telemàtica

Aquest curs 2022-2023 es convocaran proves extraordinàries del nivell B2 d’anglès a l’EOI d’Amposta.

  • Inscripció: del 14 de novembre (a partir de les 9 h) al 18 de novembre de 2022 (a les 23.59 h)
  • Pagament de la taxa o del preu públic: fins al 21 de novembre de 2022 (abans de les 22 h)
  • Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 28 de novembre de 2022
  • Data límit per comunicar errades en les dades personals: 19 de desembre de 2022
  • Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos fins al 19 de desembre de 2022
  • Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 21 de desembre de 2022

S’ha de fer arribar, per correu postal, correu electrònic o presencialment, la següent documentació:

 • Resguard d’inscripció
 • Carta de pagament
 • Justificant de pagament
 • DNI en vigor

ÉS MOLT IMPORTANT: El dia de l’examen heu de presentar el document identificatiu original amb el qual us heu inscrit (DNI, NIE, Passaport) en vigor.

Proves

Prova escrita: 3 de febrer de 2023 (la prova comença a les 16 h però cal ser-hi 30 minuts abans)

Prova d’expressió i interacció oral: dijous dia 9 de febrer al matí. L’hora concreta d’aquesta prova s’indica en la convocatòria personal lliurada el dia de la prova escrita.

Els candidats/es que per motiu justificat necessiteu fer la prova oral el divendres dia 3 de febrer al matí (mateix dia que la prova escrita) heu d’omplir aquesta sol·licitud general i fer-la arribar per e-mail eoiamposta@xtec.cat abans de 28 de gener. La confirmació de les sol·licituds acceptades i l’hora de les proves s’informarà per correu electrònic durant la setmana de la prova i es resoldrà per ordre d’entrada de les sol·licituds. Destinat a un màxim de 9 candidats/es.

Qualificacions provisionals: 20 de febrer de 2023

Termini per presentar reclamacions: fins les 12h del 23 de febrer de 2023

Qualificacions definitives: 24 de febrer de 2023 (es podran consultar a partir de les 13.00 h)

Títols

El període per sol·licitar el Títol/Certificat de nivell Intermedi B2, per als alumnes lliures APTES, convocatòria EXTRAORDINÀRIA (febrer 2022), serà del 16 de març fins al 19 de maig de 2023 PRESENCIALMENT. S’haurà de sol·licitar CITA PRÈVIA a la secretaria del centre per correu electrònic (les cites per a tramitar títols seran en dilluns a la tarda i/o dijous i divendres als matins).


Prova per a l’obtenció dels certificats dels nivells intermedi B1, B2 i avançat C1 d’anglès i francès. Convocatòria ordinària

Convocatòria ordinària. Juny 2023

Cliqueu aquí per a consultar calendari, inscripció, taxes i tota la informació

Cliqueu aquí per a consultar el calendrai d’exàmens finals d’anglès

Cliqueu aquí per a consultar el calendrai d’exàmens finals de francès

Aquest curs 2022-2023 es convocaran proves ordinàries del nivell B1, B2 i C1 d’anglès i de francès a l’EOI d’Amposta.

 • Inscripció: del 27 de febrer (a partir de les 9 h) al 3 de març de 2023 (a les 23.59 h)
 • Pagament de la taxa o del preu públic: fins al 6 de març de 2023 (abans de les 22 h)
 • Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 14 de març de 2023
 • Data límit per comunicar errades en les dades personals: 28 de març de 2023
 • Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos fins al 28 de març de 2023
 • Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 31 de març de 2023

Les proves escrites per a tots els idiomes es porten a terme a les 16 h (cal ser-hi a les 15.30 h).

El dia i hora de la prova oral s’indica en la convocatòria personal lliurada el dia de la prova escrita.

IMPORTANT! És imprescindible portar el DNI original i en vigor a cada prova.

S’ha de fer arribar, per correu postal, correu electrònic o presencialment, la següent documentació:

 • Resguard d’inscripció
 • Carta de pagament
 • Justificant de pagament
 • DNI

ÉS MOLT IMPORTANT: El dia de l’examen heu de presentar el document identificatiu original amb el qual us heu inscrit (DNI, NIE, Passaport)

 

Títols

El període per sol·licitar el Títol/Certificat de nivell intermedi B2, per als alumnes lliures APTES, convocatòria ORDINÀRIA (juny 2023) és de l’– al 15 de JULIOL o a partir del 16 d’octubre fins el 9 de desembre de 2023S’haurà de sol·licitar CITA PRÈVIA a la secretaria del centre per correu electrònic (les cites del mes de juliol es donaran entre les 9.30 hores i les 13.00 hores).

 

El període per sol·licitar el Títol/Certificat de nivell Avançat C1, per als alumnes lliures APTES, convocatòria ORDINÀRIA (juny 2023), és de l’– al 15 de JULIOL o a partir del 16 d’octubre fins el 9 de desembre de 2023S’haurà de sol·licitar CITA PRÈVIA a la secretaria del centre per correu electrònic (les cites del mes de juliol es donaran entre les 9.30 hores i les 13.00 hores) .