Matrícula alumnat Lliure

Prova per a l’obtenció dels certificats dels nivells intermedi B1, B2 i avançat C1 d’anglès i francès. Convocatòria ordinària i extraordinària

Convocatòria ordinària

Inscripció

 • Inscripció: a partir de les 9 h del 4 de març de 2019 fins al 8 de març de 2019, a les 23.59 h
 • Pagament de la taxa o el preu públic: fins al 11 de març de 2019 (abans de les 22 h)
 • Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 14 de març de 2019
 • Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 4 d’abril de 2019

S’ha de fer arribar, per correu postal, correu electrònic o presencialment, la següent documentació:

 • Resguard d’inscripció
 • Carta de pagament
 • Justificant de pagament
 • DNI

Prova escrita: Les proves per a tots els idiomes es porten a terme a les 16 h (cal ser-hi a les 15.30 h).

Certificat de nivell B1

Anglès: Escrit: 29 de maig de 2019. Oral: 3 de juny
Francès: Escrit: 31 de maig de 2019 Oral: 3 i 4 juny

Certificat de nivell B2

Anglès: Escrit:  6 de juny de 2019 Oral: 10 i 12 de juny
Francès: Escrit:  5 de juny de 2019 Oral: 6 de juny

Certificat de nivell C1

Anglès: Escrit: 21 de maig de 2019 Oral: 22 i 23 de maig

Francès: Escrit: 24 de maig de 2019

Prova d’expressió i interacció oral: En la convocatòria personal lliurada el dia de la prova escrita s’indica el dia i l’hora.

Qualificacions provisionals: 21 de juny de 2019

Termini per presentar reclamacions: fins a les 12 h del 27 de juny de 2019

Qualificacions definitives: 28 de juny de 2019

 

El període per sol·licitar el Títol/Certificat de nivell intermedi B2, per als alumnes lliures APTES (convocatòria ORDINÀRIA juny 2019) és del 15 al 18 de juliol o a partir del 16 d’octubre fins el 13 de desembre de 2019.  S’aconsella que, en el cas que es vingui de lluny, es concerti cita prèvia amb secretaria.

 

El període per sol·licitar el Títol/Certificat de nivell C1, per als alumnes lliures APTES (convocatòria ORDINÀRIA juny 2019), serà del 16 d’octubre fins el 13 de desembre de 2019. S’aconsella que, en el cas que es vingui de lluny, es concerti cita prèvia amb secretaria. DE MOMENT, ENCARA NO ES POT SOL·LICITAR. Per a qualsevol objecció o dubte cal posar-se en contacte amb el centre per correu electrònic.

 

 

Convocatòria extraordinària. Febrer 2019.

Inscripció

Aquest curs 2018-2019 es convocaran proves extraordinàries del nivell B2 d’anglès a l’EOI d’Amposta.

 • Inscripció: del 19 de novembre (a partir de les 9 h) fins al 23 de novembre de 2018 a les 23.59 h
 • Pagament de la taxa o el preu públic: fins al 26 de novembre de 2018 (abans de les 22 h)
 • Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 29 de novembre de 2018
 • Data límit per comunicar errades en les dades personals: 17 de desembre de 2018
 • Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos fins al 17 de desembre de 2018
 • Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 18 de desembre de 2018

S’ha de fer arribar, per correu postal, correu electrònic o presencialment, la següent documentació:

 • Resguard d’inscripció
 • Carta de pagament
 • Justificant de pagament
 • DNI

ÉS MOLT IMPORTANT: El dia de l’examen heu de presentar el document identificatiu original amb el qual us heu inscrit (DNI, NIE, Passaport)

Proves

Prova escrita: 8 de febrer de 2019 (la prova comença a les 16 h però cal ser-hi 30 minuts abans)

Prova d’expressió i interacció oral: el dimarts dia 12 de febrer al matí o a la tarda segons convocatòria individual lliurada el dia de la prova escrita.

Els candidats que per motiu justificat necessiteu fer la prova oral el 8 de febrer al matí, heu d’omplir aquesta sol·licitud general i fer-la arribar per e-mail eoiamposta@xtec.cat abans de 25 de gener. La confirmació de les sol·licituds acceptades i l’hora de les proves s’informarà per correu electrònic l’1 de febrer.

Qualificacions provisionals: 25 de febrer de 2019

Termini per presentar reclamacions: fins al 27 de febrer de 2019

Qualificacions definitives: 1 de març de 2019

Títols

El període per sol·licitar el Títol/Certificat de nivell B2, per als alumnes lliures APTES, convocatòria EXTRAORDINÀRIA (febrer 2019), és de l’11 d’abril al 31 de maig de 2019, ambdós inclosos, en horari de dilluns i dimarts de 15.00h a 18.00h i dijous i divendres de 10.00h a 14.00h, en dimecres NO es tramitaran títols. Divendres 17 de maig i dilluns 20 de maig NO es tramitaran títols. S’aconsella que, en el cas que es vingui de lluny, es concerti cita prèvia amb la secretaria del centre.

 

 

Proves lliures adreçades a alumnes dels centres seleccionats per formar part del programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres per al curs 2018-2019.

Admesos/exclosos i resultats