Matrícula alumnat Lliure

Prova per a l’obtenció dels certificats dels nivells intermedi B1, B2 i avançat C1 d’anglès i francès. Convocatòria ordinària i extraordinària

Convocatòria extraordinària. Febrer 2020.

Inscripció

Aquest curs 2019-2020 es convocaran proves extraordinàries del nivell B2 d’anglès a l’EOI d’Amposta.

 • Inscripció: del 18 de novembre (a partir de les 9 h) al 22 de novembre de 2019 (a les 23.59 h)
 • Pagament de la taxa o el preu públic: fins al 25 de novembre de 2019 (abans de les 22 h)
 • Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 2 de desembre de 2019
 • Data límit per comunicar errades en les dades personals: 17 de desembre de 2019
 • Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos fins al 17 de desembre de 2019
 • Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 19 de desembre de 2019

S’ha de fer arribar, per correu postal, correu electrònic o presencialment, la següent documentació:

 • Resguard d’inscripció
 • Carta de pagament
 • Justificant de pagament
 • DNI

ÉS MOLT IMPORTANT: El dia de l’examen heu de presentar el document identificatiu original amb el qual us heu inscrit (DNI, NIE, Passaport)

Proves

Prova escrita: 7 de febrer de 2020 (la prova comença a les 16 h però cal ser-hi 30 minuts abans)

Prova d’expressió i interacció oral: el — dia — de febrer al matí o a la tarda segons convocatòria individual lliurada el dia de la prova escrita.

Els candidats que per motiu justificat necessiteu fer la prova oral el — de febrer al matí, heu d’omplir aquesta sol·licitud general i fer-la arribar per e-mail eoiamposta@xtec.cat abans de — de gener. La confirmació de les sol·licituds acceptades i l’hora de les proves s’informarà per correu electrònic — de febrer.

Qualificacions provisionals: 24 de febrer de 2020

Termini per presentar reclamacions: fins les 12h del 27 de febrer de 2020

Qualificacions definitives: 28 de febrer de 2020

Títols

El període per sol·licitar el Títol/Certificat de nivell B2, per als alumnes lliures APTES, convocatòria EXTRAORDINÀRIA (febrer 2020), és de l’– d’abril al — de maig de 2020, ambdós inclosos, en horari de dilluns i dimarts de 15.00h a 18.00h i dijous i divendres de 10.00h a 14.00h, en dimecres NO es tramitaran títols. S’aconsella que, en el cas que es vingui de lluny, es concerti cita prèvia amb la secretaria del centre.

 

Convocatòria ordinària. Juny 2020

Inscripció

 • Termini: del 2 de març (a partir de les 9 h) al 6 de març de 2020
 • Pagament de la taxa o del preu públic: fins al 9 de març de 2020 (abans de les 22 h)
 • Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 13 de març de 2020
 • Data límit per comunicar errades en les dades personals: 27 de març de 2020
 • Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos fins al 27 de març de 2020
 • Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 31 de març de 2020

S’ha de fer arribar, per correu postal, correu electrònic o presencialment, la següent documentació:

 • Resguard d’inscripció
 • Carta de pagament
 • Justificant de pagament
 • DNI

Prova escrita: Les proves per a tots els idiomes es porten a terme a les 16 h (cal ser-hi a les 15.30 h).

Certificat de nivell B1

Anglès: Escrit: 28 de maig de 2020. Oral: —
Francès: Escrit: 2 de juny de 2020 Oral: —

Certificat de nivell B2

Anglès: Escrit:  5 de juny de 2020 Oral: —
Francès: Escrit:  12 de juny de 2020 Oral: —

Certificat de nivell C1

Anglès: Escrit: 25 de maig de 2020 Oral: —

Francès: Escrit: 26 de maig de 2020 Oral: —

Prova d’expressió i interacció oral: En la convocatòria personal lliurada el dia de la prova escrita s’indica el dia i l’hora.

 

Qualificacions provisionals: 23 de juny de 2020

Termini per presentar reclamacions: fins a les 12 h del 29 de juny de 2020

Qualificacions definitives: 30 de juny de 2020

 

El període per sol·licitar el Títol/Certificat de nivell intermedi B2, per als alumnes lliures APTES (convocatòria ORDINÀRIA juny 2020) és del — al — de juliol o a partir del — d’octubre fins el — de desembre de 2019.  S’aconsella que, en el cas que es vingui de lluny, es concerti cita prèvia amb secretaria.

 

El període per sol·licitar el Títol/Certificat de nivell C1, per als alumnes lliures APTES (convocatòria ORDINÀRIA juny 2020), serà del — d’octubre fins el — de desembre de 2020. S’aconsella que, en el cas que es vingui de lluny, es concerti cita prèvia amb secretaria. DE MOMENT, ENCARA NO ES POT SOL·LICITAR. Per a qualsevol objecció o dubte cal posar-se en contacte amb el centre per correu electrònic.

Proves lliures adreçades a alumnes dels centres seleccionats per formar part del programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres per al curs 2018-2020.

Admesos/exclosos i resultats