Matrícula alumnat Lliure

Convocatòria ordinària. Juny 2020

IMPORTANT:

Segons la Resolució EDU/975/2020, de 8 de maig, de modificació de les diverses resolucions de convocatòria de proves d’accés i d’obtenció de títols per als cursos 2019-2020 i 2020-2021.
En aquesta publicació es resol:
-5 Suprimir tot el que fa referència a la convocatòria ordinària de les proves lliures per a l’obtenció dels certificats de nivell intermedi B1 i B2 i de nivell avançat C1 dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d’idiomes.

Així doncs, les proves de certificació de la convocatòria ordinària queden cancel·lades, tant per a l’alumnat oficial com per al lliure.

Si us plau, consulteu la nostra web per a mantindre-vos al dia d’últimes novetats.

 

Tramitació de títols/certificats (informació curs 2019-2020)

Fins nou avís, no es podrà tramitar cap títol/certificat. De moment, no sabem quan podrem iniciar la tramitació dels títols i/o certificats, esperem instruccions del Departament d’Educació. Ho comunicarem en aquest apartat i SEMPRE serà amb CITA PRÈVIA.

Si us plau, consulteu el nostre web per a mantindre-vos al dia de les últimes novetats.

http://eoiamposta.cat/alumnat-lliure/

http://eoiamposta.cat/certificats-i-titols/

 

 

Inscripció

 • Termini: del 2 de març (a partir de les 9 h) al 6 de març de 2020
 • Pagament de la taxa o del preu públic: fins al 9 de març de 2020 (abans de les 22 h)
 • Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 13 de març de 2020
 • Data límit per comunicar errades en les dades personals: 27 de març de 2020
 • Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos fins al 27 de març de 2020
 • Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 31 de març de 2020

S’ha de fer arribar, per correu postal, correu electrònic o presencialment, la següent documentació:

 • Resguard d’inscripció
 • Carta de pagament
 • Justificant de pagament
 • DNI

Prova escrita: Les proves per a tots els idiomes es porten a terme a les 16 h (cal ser-hi a les 15.30 h).

Certificat de nivell B1

Anglès: Escrit: 28 de maig de 2020. Oral: —
Francès: Escrit: 2 de juny de 2020 Oral: —

Certificat de nivell B2

Anglès: Escrit:  5 de juny de 2020 Oral: —
Francès: Escrit:  12 de juny de 2020 Oral: —

Certificat de nivell C1

Anglès: Escrit: 25 de maig de 2020 Oral: —

Francès: Escrit: 26 de maig de 2020 Oral: —

Prova d’expressió i interacció oral: En la convocatòria personal lliurada el dia de la prova escrita s’indica el dia i l’hora.

 

Qualificacions provisionals: 23 de juny de 2020

Termini per presentar reclamacions: fins a les 12 h del 29 de juny de 2020

Qualificacions definitives: 30 de juny de 2020

 

Títols

El període per sol·licitar el Títol/Certificat de nivell intermedi B2, per als alumnes lliures APTES (convocatòria ORDINÀRIA juny 2020) és del — al — de juliol o a partir del 16 d’octubre fins l’11 de desembre de 20–.  S’aconsella que, en el cas que es vingui de lluny, es concerti cita prèvia amb secretaria.

 

El període per sol·licitar el Títol/Certificat de nivell Avançat C1, per als alumnes lliures APTES (convocatòria ORDINÀRIA juny 2020), és del — al — de juliol o a partir del 16 d’octubre fins l’11 de desembre de 20–. S’aconsella que, en el cas que es vingui de lluny, es concerti cita prèvia amb secretaria.

 

Prova per a l’obtenció dels certificats dels nivells intermedi B1, B2 i avançat C1 d’anglès i francès. Convocatòria ordinària i extraordinària

Convocatòria extraordinària. Febrer 2020.

Cliqueu aquí per a realitzar la inscripció telemàtica

Aquest curs 2019-2020 es convocaran proves extraordinàries del nivell B2 d’anglès a l’EOI d’Amposta.

 • Inscripció: del 18 de novembre (a partir de les 9.00 h) al 22 de novembre de 2019 (a les 23.59 h)
 • Pagament de la taxa o el preu públic: fins al 25 de novembre de 2019 (abans de les 22 h)
 • Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 2 de desembre de 2019
 • Data límit per comunicar errades en les dades personals: 17 de desembre de 2019
 • Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos fins al 17 de desembre de 2019
 • Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 19 de desembre de 2019

S’ha de fer arribar, per correu postal, correu electrònic o presencialment, la següent documentació:

 • Resguard d’inscripció
 • Carta de pagament
 • Justificant de pagament
 • DNI

ÉS MOLT IMPORTANT: El dia de l’examen heu de presentar el document identificatiu original amb el qual us heu inscrit (DNI, NIE, Passaport)

Proves

Prova escrita: 7 de febrer de 2020 (la prova comença a les 16 h però cal ser-hi 30 minuts abans)

Prova d’expressió i interacció oral: el dimarts dia 11 de febrer al matí o a la tarda segons convocatòria individual lliurada el dia de la prova escrita.

Els candidats que per motiu justificat necessiteu fer la prova oral el 7 de febrer al matí, heu d’omplir aquesta sol·licitud general i fer-la arribar per e-mail eoiamposta@xtec.cat abans de 31 de gener. La confirmació de les sol·licituds acceptades i l’hora de les proves s’informarà per correu electrònic durant la setmana de la prova.

Qualificacions provisionals: 24 de febrer de 2020

Termini per presentar reclamacions: fins les 12h del 27 de febrer de 2020

Qualificacions definitives: 28 de febrer de 2020

Títols

El període per sol·licitar el Títol/Certificat de nivell Intermedi B2, per als alumnes lliures APTES, convocatòria EXTRAORDINÀRIA (febrer 2020), serà durant el mes de—– fins al — de —- de 20–, LA DATA EXACTA D’INICI DE LA TRAMITACIÓ,  ES PUBLICARÀ UN COP EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ TINGUI INTRODUÏDES LES DADES DELS ALUMNES APTES AL REGISTRE DE TÍTOLS ACADÈMICS, en horari de dilluns i dimarts de —-h a —-h i dijous i divendres de —-h a —-h, en dimecres NO es tramitaran títols. S’aconsella que, en el cas que es vingui de lluny, es concerti cita prèvia amb la secretaria del centre.