Matrícula candidats lliures

Prova per a l’obtenció dels certificats dels nivells intermedi B1, B2 i avançat C1 d’anglès i francès. Convocatòria ordinària

Convocatòria ordinària. Juny 2023

Cliqueu aquí per a consultar calendari, inscripció, taxes i tota la informació

Cliqueu aquí per a fer la inscripció

Cliqueu aquí per a consultar el calendrai d’exàmens finals d’anglès

Cliqueu aquí per a consultar el calendrai d’exàmens finals de francès

Aquest curs 2022-2023 es convocaran proves ordinàries del nivell B1, B2 i C1 d’anglès i de francès a l’EOI d’Amposta.

 • Inscripció: del 27 de febrer (a partir de les 9 h) al 3 de març de 2023 (a les 23.59 h)
 • Pagament de la taxa o del preu públic: fins al 6 de març de 2023 (abans de les 22 h)
 • Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 14 de març de 2023
 • Data límit per comunicar errades en les dades personals: 28 de març de 2023
 • Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos fins al 28 de març de 2023
 • Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 31 de març de 2023

Les proves escrites per a tots els idiomes es porten a terme a les 16 h (cal ser-hi a les 15.30 h).

El dia i hora de la prova oral s’indica en la convocatòria personal lliurada el dia de la prova escrita.

IMPORTANT! És imprescindible portar el DNI original i en vigor a cada prova.

S’ha de fer arribar, per correu postal, correu electrònic o presencialment, la següent documentació:

 • Resguard d’inscripció
 • Carta de pagament
 • Justificant de pagament
 • DNI

ÉS MOLT IMPORTANT: El dia de l’examen heu de presentar el document identificatiu original amb el qual us heu inscrit (DNI, NIE, Passaport)

Títols

El període per sol·licitar el Títol/Certificat de nivell intermedi B2, per als alumnes lliures APTES, convocatòria ORDINÀRIA (juny 2023) és de l’– al 15 de JULIOL o a partir del 16 d’octubre fins el 9 de desembre de 2023S’haurà de sol·licitar CITA PRÈVIA a la secretaria del centre per correu electrònic (les cites del mes de juliol es donaran entre les 9.30 hores i les 13.00 hores).

 

El període per sol·licitar el Títol/Certificat de nivell Avançat C1, per als alumnes lliures APTES, convocatòria ORDINÀRIA (juny 2023), és de l’– al 15 de JULIOL o a partir del 16 d’octubre fins el 9 de desembre de 2023S’haurà de sol·licitar CITA PRÈVIA a la secretaria del centre per correu electrònic (les cites del mes de juliol es donaran entre les 9.30 hores i les 13.00 hores) .


Prova per a l’obtenció del certificat del nivell intermedi B2 d’anglès.

Convocatòria extraordinària. Febrer 2023.

Cliqueu aquí per a realitzar la inscripció telemàtica

Aquest curs 2022-2023 es convocaran proves extraordinàries del nivell B2 d’anglès a l’EOI d’Amposta.

  • Inscripció: del 14 de novembre (a partir de les 9 h) al 18 de novembre de 2022 (a les 23.59 h)
  • Pagament de la taxa o del preu públic: fins al 21 de novembre de 2022 (abans de les 22 h)
  • Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 28 de novembre de 2022
  • Data límit per comunicar errades en les dades personals: 19 de desembre de 2022
  • Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos fins al 19 de desembre de 2022
  • Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 21 de desembre de 2022

S’ha de fer arribar, per correu postal, correu electrònic o presencialment, la següent documentació:

 • Resguard d’inscripció
 • Carta de pagament
 • Justificant de pagament
 • DNI en vigor

ÉS MOLT IMPORTANT: El dia de l’examen heu de presentar el document identificatiu original amb el qual us heu inscrit (DNI, NIE, Passaport) en vigor.

Proves

Prova escrita: 3 de febrer de 2023 (la prova comença a les 16 h però cal ser-hi 30 minuts abans)

Prova d’expressió i interacció oral: dijous dia 9 de febrer al matí. L’hora concreta d’aquesta prova s’indica en la convocatòria personal lliurada el dia de la prova escrita.

Els candidats/es que per motiu justificat necessiteu fer la prova oral el divendres dia 3 de febrer al matí (mateix dia que la prova escrita) heu d’omplir aquesta sol·licitud general i fer-la arribar per e-mail eoiamposta@xtec.cat abans de 28 de gener. La confirmació de les sol·licituds acceptades i l’hora de les proves s’informarà per correu electrònic durant la setmana de la prova i es resoldrà per ordre d’entrada de les sol·licituds. Destinat a un màxim de 9 candidats/es.

Qualificacions provisionals: 20 de febrer de 2023

Termini per presentar reclamacions: fins les 12h del 23 de febrer de 2023

Qualificacions definitives: 24 de febrer de 2023 (es podran consultar a partir de les 13.00 h)

Títols

El període per sol·licitar el Títol/Certificat de nivell Intermedi B2, per als alumnes lliures APTES, convocatòria EXTRAORDINÀRIA (febrer 2022), serà del — de març fins al 19 de maig de 2023 PRESENCIALMENT. S’haurà de sol·licitar CITA PRÈVIA a la secretaria del centre per correu electrònic (les cites per a tramitar títols seran en dilluns a la tarda i/o dijous i divendres als matins).


Prova per a l’obtenció dels certificats dels nivells intermedi B1, B2 i avançat C1 d’anglès i francès. Convocatòria ordinària

Convocatòria ordinària. Juny 2023

Cliqueu aquí per a consultar calendari, inscripció, taxes i tota la informació

Cliqueu aquí per a consultar el calendrai d’exàmens finals d’anglès

Cliqueu aquí per a consultar el calendrai d’exàmens finals de francès

Aquest curs 2022-2023 es convocaran proves ordinàries del nivell B1, B2 i C1 d’anglès i de francès a l’EOI d’Amposta.

 • Inscripció: del 27 de febrer (a partir de les 9 h) al 3 de març de 2023 (a les 23.59 h)
 • Pagament de la taxa o del preu públic: fins al 6 de març de 2023 (abans de les 22 h)
 • Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 14 de març de 2023
 • Data límit per comunicar errades en les dades personals: 28 de març de 2023
 • Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos fins al 28 de març de 2023
 • Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 31 de març de 2023

Les proves escrites per a tots els idiomes es porten a terme a les 16 h (cal ser-hi a les 15.30 h).

El dia i hora de la prova oral s’indica en la convocatòria personal lliurada el dia de la prova escrita.

IMPORTANT! És imprescindible portar el DNI original i en vigor a cada prova.

S’ha de fer arribar, per correu postal, correu electrònic o presencialment, la següent documentació:

 • Resguard d’inscripció
 • Carta de pagament
 • Justificant de pagament
 • DNI

ÉS MOLT IMPORTANT: El dia de l’examen heu de presentar el document identificatiu original amb el qual us heu inscrit (DNI, NIE, Passaport)

 

Títols

El període per sol·licitar el Títol/Certificat de nivell intermedi B2, per als alumnes lliures APTES, convocatòria ORDINÀRIA (juny 2023) és de l’– al 15 de JULIOL o a partir del 16 d’octubre fins el 9 de desembre de 2023S’haurà de sol·licitar CITA PRÈVIA a la secretaria del centre per correu electrònic (les cites del mes de juliol es donaran entre les 9.30 hores i les 13.00 hores).

 

El període per sol·licitar el Títol/Certificat de nivell Avançat C1, per als alumnes lliures APTES, convocatòria ORDINÀRIA (juny 2023), és de l’– al 15 de JULIOL o a partir del 16 d’octubre fins el 9 de desembre de 2023S’haurà de sol·licitar CITA PRÈVIA a la secretaria del centre per correu electrònic (les cites del mes de juliol es donaran entre les 9.30 hores i les 13.00 hores) .