Matrícula alumnat Lliure

Prova per a l’obtenció dels certificats dels nivells intermedi B1, B2 i avançat C1 d’anglès i francès. Convocatòria ordinària

Convocatòria ordinària. Juny 2022

Cliqueu aquí per a consultar calendari, inscripció, taxes i tota la informació

Cliqueu aquí per a consultar el calendrai d’exàmens finals d’anglès

Cliqueu aquí per a consultar el calendrai d’exàmens finals de francès

Aquest curs 2021-2022 es convocaran proves ordinàries del nivell B1, B2 i C1 d’anglès i de francès a l’EOI d’Amposta.

 • Termini: del 28 de febrer (a partir de les 9 h) al 04 de març de 2022
 • Pagament de la taxa o del preu públic: fins al 07 de març de 2022 (abans de les 22 h)
 • Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 14 de març de 2022
 • Data límit per comunicar errades en les dades personals: 28 de març de 2022
 • Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos fins al 28 de març de 2022
 • Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 31 de març de 2022

Les proves escrites per a tots els idiomes es porten a terme a les 16 h (cal ser-hi a les 15.30 h).

El dia i hora de la prova oral s’indica en la convocatòria personal lliurada el dia de la prova escrita.

IMPORTANT! És imprescindible portar el DNI original i en vigor a cada prova.

S’ha de fer arribar, per correu postal, correu electrònic o presencialment, la següent documentació:

 • Resguard d’inscripció
 • Carta de pagament
 • Justificant de pagament
 • DNI

ÉS MOLT IMPORTANT: El dia de l’examen heu de presentar el document identificatiu original amb el qual us heu inscrit (DNI, NIE, Passaport)

 

Títols

El període per sol·licitar el Títol/Certificat de nivell intermedi B2, per als alumnes lliures APTES, convocatòria ORDINÀRIA (juny 2022) és del — al — de JULIOL o a partir del 16 d’octubre fins el 9 de desembre de 2022S’haurà de sol·licitar CITA PRÈVIA a la secretaria del centre per correu electrònic (les cites es donaran entre les 9.30 hores i les 13.00 hores).

 

El període per sol·licitar el Títol/Certificat de nivell Avançat C1, per als alumnes lliures APTES, convocatòria ORDINÀRIA (juny 2022), és del — al — de JULIOL o a partir del 16 d’octubre fins el 9 de desembre de 2022S’haurà de sol·licitar CITA PRÈVIA a la secretaria del centre per correu electrònic (les cites es donaran entre les 9.30 hores i les 13.00 hores) .


Prova per a l’obtenció del certificat del nivell intermedi B2 d’anglès.

Convocatòria extraordinària. Febrer 2022.

Cliqueu aquí per a realitzar la inscripció telemàtica

Aquest curs 2021-2022 es convocaran proves extraordinàries del nivell B2 d’anglès a l’EOI d’Amposta.

  • Termini: del 15 de novembre (a partir de les 9 h) al 19 de novembre de 2021
  • Pagament de la taxa o del preu públic: fins al 22 de novembre de 2021 (abans de les 22 h)
  • Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 25 de novembre de 2021
  • Data límit per comunicar errades en les dades personals: 14 de desembre de 2021
  • Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos fins al 14 de desembre de 2021
  • Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 17 de desembre de 2021

S’ha de fer arribar, per correu postal, correu electrònic o presencialment, la següent documentació:

 • Resguard d’inscripció
 • Carta de pagament
 • Justificant de pagament
 • DNI en vigor

ÉS MOLT IMPORTANT: El dia de l’examen heu de presentar el document identificatiu original amb el qual us heu inscrit (DNI, NIE, Passaport) en vigor.

Proves

Prova escrita: 4 de febrer de 2022 (la prova comença a les 16 h però cal ser-hi 30 minuts abans)

Prova d’expressió i interacció oral: dijous dia 10 de febrer al matí. L’hora concreta d’aquesta prova s’indica en la convocatòria personal lliurada el dia de la prova escrita.

Els candidats que per motiu justificat necessiteu fer la prova oral el divendres dia 4 de febrer al matí (mateix dia que la prova escrita) heu d’omplir aquesta sol·licitud general i fer-la arribar per e-mail eoiamposta@xtec.cat abans de 28 de gener. La confirmació de les sol·licituds acceptades i l’hora de les proves s’informarà per correu electrònic durant la setmana de la prova.

Qualificacions provisionals: 21 de febrer de 2022

Termini per presentar reclamacions: fins les 12h del 24 de febrer de 2022

Qualificacions definitives: 25 de febrer de 2022

Títols

El període per sol·licitar el Títol/Certificat de nivell Intermedi B2, per als alumnes lliures APTES, convocatòria EXTRAORDINÀRIA (febrer 2022), serà del 10 de març fins al 20 de maig de 2022. S’haurà de sol·licitar CITA PRÈVIA a la secretaria del centre per correu electrònic (les cites per a tramitar títols seran en dilluns a la tarda i dijous i divendres als matins).