Matrícula alumnat Lliure

Prova per a l’obtenció dels certificats dels nivells intermedi B1, B2 i avançat C1 d’anglès i francès. Convocatòria ordinària i extraordinària

Convocatòria ordinària. Juny 2021

 

 

Convocatòria extraordinària. Febrer 2021.

Cliqueu aquí per a realitzar la inscripció telemàtica

Aquest curs 2020-2021 es convocaran proves extraordinàries del nivell B2 d’anglès a l’EOI d’Amposta.

  • Inscripció: del 16 de novembre (a partir de les 9 h) al 20 de novembre de 2020 (a les 23.59 h)
  • Pagament de la taxa o del preu públic: fins al 23 de novembre de 2020 (abans de les 22 h)
  • Llista provisional d’admesos i exclosos (consulteu a la mateixa aplicació d’inscripció): a partir de l’1 de desembre de 2020
  • Data límit per comunicar errades en les dades personals: 15 de desembre de 2020
  • Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos fins al 15 de desembre de 2020
  • Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 18 de desembre de 2020

S’ha de fer arribar, per correu postal, correu electrònic o presencialment, la següent documentació:

  • Resguard d’inscripció
  • Carta de pagament
  • Justificant de pagament
  • DNI

ÉS MOLT IMPORTANT: El dia de l’examen heu de presentar el document identificatiu original amb el qual us heu inscrit (DNI, NIE, Passaport)

Proves:

Prova escrita: 5 de febrer de 2021 (la prova comença a les 16 h però cal ser-hi 30 minuts abans)

Prova d’expressió i interacció oral: dimarts dia 9 de febrer al matí. L’hora concreta d’aquesta prova s’indica en la convocatòria personal lliurada el dia de la prova escrita.

Els candidats que per motiu justificat necessiteu fer la prova oral el 5 de febrer al matí, heu d’omplir aquesta sol·licitud general i fer-la arribar per e-mail eoiamposta@xtec.cat abans de 31 de gener. La confirmació de les sol·licituds acceptades i l’hora de les proves s’informarà per correu electrònic durant la setmana de la prova.

Qualificacions provisionals: 22 de febrer de 2021

Termini per presentar reclamacions: fins les 12h del 25 de febrer de 2021

Qualificacions definitives: 26 de febrer de 2021

Títols

El període per sol·licitar el Títol/Certificat de nivell Intermedi B2, per als alumnes lliures APTES, convocatòria EXTRAORDINÀRIA (febrer 2021), serà durant el mes d’abril fins al 28 de maig de 2021, LA DATA EXACTA D’INICI DE LA TRAMITACIÓ,  ES PUBLICARÀ UN COP EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ TINGUI INTRODUÏDES LES DADES DELS ALUMNES APTES AL REGISTRE DE TÍTOLS ACADÈMICS, i s’haurà de sol·licitar CITA PRÈVIA a la secretaria del centre per correu electrònic.

 

Títols

El període per sol·licitar el Títol/Certificat de nivell intermedi B2, per als alumnes lliures APTES (convocatòria ORDINÀRIA juny 2020) és del — al — de —- o a partir del 16 d’octubre fins l’11 de desembre de 20–.  S’aconsella que, en el cas que es vingui de lluny, es concerti cita prèvia amb secretaria.

 

El període per sol·licitar el Títol/Certificat de nivell Avançat C1, per als alumnes lliures APTES (convocatòria ORDINÀRIA juny 2020), és del — al — de —- o a partir del 16 d’octubre fins l’11 de desembre de 20–. S’aconsella que, en el cas que es vingui de lluny, es concerti cita prèvia amb secretaria.