Matrícula Antic Alumnat

Per tal d’agilitzar el procés de matrícula d’antics alumnes, a l’Escola Oficial d’Idiomes d’Amposta l’alumne podrà fer la seva pròpia matrícula via telemàtica durant el mes de juliol, seguint les següents pautes i calendari:

click-aquc3adCalendari matrícula antics alumnes ordinaris juliol 2018 (aquest calendari NO és per als alumnes PIA ni per al C1)

Novetat important: Qualsevol incidència relacionada amb la matrícula, l’alumne l’haurà de resoldre els dies 12 i 13 de juliol, presencialment a l’escola. Aquestes incidències NO es podran resoldre al setembre i l’alumne perdrà la seva plaça havent de fer preinscripció com els nous alumnes.

Si us plau, llegiu tota la informació abans de formalitzar la matrícula!

click-aquc3adCalendari matrícula d’alumnes PIA juliol 2018 (professors de 4t, 5è i C1)

Es considera antic alumnat a tot alumne que ha estat matriculat al curs inmediatament anterior.

click-aquc3adHoraris i oferta de grups per al curs 2018-2019*

*Horari subjecte a possibles canvis esdevinguts per causes de força major.

click-aquc3ad Enllaç a l’aplicatiu de matrícula Centros-net

click-aquc3adConsulteu les taxes i preus públics de matrícula*

*En totes les EOI de Catalunya, a la matrícula oficial se li afegeix l’import de 30 € perl’aportació per material.

El termini de pagament serà fins les 24h del dia següent de la matrícula.
DOCUMENTACIÓ
IMPORTANT: Recordeu que heu de portar a secretaria tota la documentació requerida a sota:
Documentació antics alumnes (taxa ordinària) Terminis i lloc
Autorització de drets d’imatge

Durant el mes d’octubre (a classe)
Segellar i validar el carnet EOI per al nou curs Octubre (a classe)
Pares/mares o tutors d’alumnes menorsfaig constar signat Durant el mes d’octubre (a classe)
Documentació antics alumnes amb exempció o reducció de pagament (familia nombrosa, discapacitat, etc)   Terminis i lloc
Fotocòpia del document acreditatiu d’exempció de pagament Fins al 20 de juliol (correu ordinari o electrònic); a secretaria
Document original acreditatiu d’exempció de pagament Fins al 6 d’octubre a secretaria
Més la documentació de la taula de dalt si escau

*Els justificants de pagament de “La Caixa” NO ELS HEU DE PORTAR. Guardeu-los perque és l’unica forma de justificar el pagament en cas d’error bancari.