Bonificacions i exempcions taxes i preus públics

Taxes, preus públics i exempcions/bonificacions

Hi ha dos tipus diferents d’imports:

    1. Les Taxes corresponen als estudis de Nivell Intermedi 1 (B1) i Intermedi 2 (B2.1 i B2.2)
    2. Els Preus públics corresponen als estudis de Nivell Bàsic (A1 i A2) , Avançat C1 i Avançat C2.

 

Exempcions i bonificacions generals per a taxes i preus públics

En el pagament de l’import de totes les taxes s’estableixen les bonificacions i exempcions generals següents:

Bonificació del 50% de l’import per a:

  • membres de família nombrosa de categoria general i
  • membres de famílies monoparentals.

Exempció del 100% del pagament per a:

  • membres de família nombrosa de categoria especial,
  • víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills i filles),
  • persones amb discapacitat igual o superior al 33% i
  • infants o adolescents en acolliment familiar.

 

A més de les bonificacions i exempcions generals que s’apliquen a aquestes taxes i preus públics, s’estableixen les exempcions addicionals següents per a:

Consulteu bonificacions TAXES

Consulteu bonificacions PREUS PÚBLICS

 

Consulteu tota la informació al web de GENCAT*

*En totes les EOI de Catalunya, a la matrícula oficial se li afegeix l’import de 30 € per l’aportació per material.