C1 i C2 de català

C1 i C2 de català

Preinscripció del 4 al 13 de setembre (fins les 14.00 h).

Consulteu tota la infomació de preinscripció i matrícula aquí.

 

NOVETAT! Aquest curs 2023-2024 oferim els següents grups de català amb els següents horaris:

C1 Ordinari: dimarts i dijous de 18.30 h a 20.45 h

C2 Ordinari: dimarts i dijous de 16.00 h a 18.30 h

C2 Semipresencial: dilluns 16.00 h a 18.15 h

C2 Semipresencial: dilluns de 18.30 h  20.45 h

Si esteu interessats, haureu de fer preinscripció del 4 al 13 i la matrícula, en cas d’haver estat admès/a, del 15 al 19 de setembre.

Els títols de Nivell Avançat C1 i Nivell Avançat C2 de català expedits pel Departament d’Educació de la Generalitat són oficials i tenen la mateixa validesa que els certificats de C2 d’altres institucions (Centres de normalització lingüística).

Consulteu ORDRE VCP/491/2009, de 12 de novembre (DOGC 5511, del 23), per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística

Equivalències català

Titulacions equivalents als certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística del Nivell bàsic (A2) al Nivell superior D (C2).

Consulteu aquí.

 

TEST DE NIVELL DE CATALÀ (PRESENCIAL)

 • Dimarts dia 12 de setembre a les 18.00 h a l’EOI d’Amposta.

ESTRUCTURA DE LA PROVA

 • Ús de la llengua (UL) 45 min
 • Expressió escrita (EE) 30 min
 • Expressió oral (EO) 10 min

 

Preus públics

 • Matrícula per a alumnes oficials del nivell bàsic, C1 i C2, per curs: 275 euros.
 • El preu pels serveis d’accés a la plataforma i materials didàctics dels ensenyaments d’idiomes: 30 euros.

C1 i C2 de català tenen una bonificació del 50%, per tant:

 • Preu de la matrícula: 137,50 € + 30 € 

TOTAL: 167,50 €

Preus públics i exempcions/bonificacions

Els Preus públics corresponen als estudis de Nivell Bàsic (A1 i A2) , Avançat C1 i Avançat C2.

 

Exempcions i bonificacions generals per a taxes i preus públics

En el pagament de l’import de totes les taxes s’estableixen les bonificacions i exempcions generals següents:

Bonificació del 50% de l’import per a:

 • membres de família nombrosa de categoria general i
 • membres de famílies monoparentals.

Exempció del 100% del pagament per a:

 • membres de família nombrosa de categoria especial,
 • víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills i filles),
 • persones amb discapacitat igual o superior al 33% i
 • infants o adolescents en acolliment familiar.

A més de les bonificacions i exempcions generals que s’apliquen a aquestes taxes i preus públics, s’estableixen les exempcions addicionals següents per a:

Consulteu bonificacions PREUS PÚBLICS

Consulteu la informació a la pàgina web del Departament d’Educació.

Programa PIA+ professorat

Possibilitat d’acollir-se al programa PIA+ per als docents que facin matrícula a C2 de català i obtenir-ne la gratuïtat un cop se superi el curs.

Consulteu la informació del programa a la pàgina web del Departament d’Educació.

Més informació Gencat.