Comunicació de la comunitat educativa

A l’escola el mitjà oficial de comunicació amb els alumnes és a través del correu electrònic.

A l’escola utilitzem Centros-net, que és una plataforma virtual per poder comunicar-nos amb l’alumnat, i on poden consultar les seves faltes, realitzar la seva matrícula online, etc. La utilitzem com a mitjà de comunicació, ja que és instantània. Els missatges que s’envien poden ser personals, d’aula o d’escola. Només és necessita accedir amb les credencials personals (usuari i contrasenya) al web de Centros-net.

Una altra plataforma és el MOODLE, on el professor/a pot comunicar-se a través dels fòrums amb l’alumnat.

A més a més, alguns professors es comuniquen amb els alumnes a través de WhatsApp.