Descripció de serveis

SERVEIS:

  • Entorns Virtuals d’Aprenentatge (EVA)

Utilitzem l’Entorn Virtual d’Aprenentatge MOODLE.

El seu ús és sistemàtic i s’utilitza com a espai de presentació de tasques, resolució d’activitats, espai de debat entre l’alumnat i com a un dels canals de comunicació amb l’equip docent quan ens trobem fora de l’horari lectiu.

  • Servei al núvol – Espai compartit (documentació i funcionament intern)

El claustre de l’EOI d’Amposta disposa d’una unitat compartida al núvol del centre DRIVE i on tenen accés a documentació, formacions, material didàctic i on es poden compartir certs aspectes del seu treball a l’escola per agilitzar la coordinació.

És un espai tancat per al personal de l’escola i hi ha certs punts de control i de protecció. Alguns documents, de forma interna, tenen limitacions en la visualització i l’edició per incrementar la seguretat de les dades i millorar-ne l’organització i el funcionament.

  • Sistema de comunicació al centre

El claustre de l’EOI d’Amposta disposa d’un grup de Whatsapp on estan tots i totes les docents i per on es comuniquen informacions importants del dia com per exemple: substitucions, recordatoris, etc.

 

EQUIPAMENT: 

L’EOI d’Amposta disposa del següent equipament:

  • Ordinador portàtil docent:

Els i les docents de l’EOI d’Amposta disposen d’un portàtil Lenovo personal. Aquests portàtils s’han rebut emmarcats en el desplegament tecnològic del Pla d’Educació Digital de Catalunya.

Aquests portàtils els cedeix l’escola durant el període en què el o la docent està en el centre.

L’equip directiu disposa de portàtils exclusius per a la gestió i administració del centre amb una xara interna on compatir documents.

  • Impressió:

El centre disposa d’una sola impresora Konica Minolta. Cada docent disposa d’una quota de fotocòpies que es pot anar ampliant durant el curs. Per imprimir és necessari introduir el codi i la contrasenya personal.