El Consell Escolar

Constitució actual del Consell Escolar 

Presidenta

  • Helena Franch Torres

Secretari

  • Roberto E. Fernández Hernández

Representants del Sector Professors

  • Cristal Fernández Canedo
  • Cinta Santos Monllau
  • Céline Arnoux

Representants del Sector Alumnes

  • Daniel Miguel Díaz
  • José Miguel Nolla Beltrán
  • Ramón Verdú Saez

Representants de l’Ajuntament

  • Núria Marco Selma

Representants del PAS

  • M. Pilar Garcia Bel