Exàmens

Resultats finals

Divendres 21 de juny

Dimarts 25, dimecres 26 i dijous 27 (fins les 12.00h)

 • Reclamacions (només pels matins)
 • IMPORTANT: per a revisar l’examen, poseu-vos en contacte abans amb el/la vostre/a professor/a.
 • No hi haurà revisions d’exàmens del grups 4tPIA, 4tB, 5èPIA, 5èB, 3rC i C1 d’anglès el dimarts dia 25 de juny.
 • No hi haurà revisions d’exàmens dels grups 3rA/B i 5èPIA/B d’anglès el dia 26 de juny.
 • Correus professors

Divendres 28 de juny

 • Resolució de reclamacions

 

Calendari exàmens finals 2019

L’horari de les proves escrites serà:

Convocatòria per la tarda a les 15:30h.

El començament de la prova serà a les 16:00h.

IMPORTANT: TOTS els candidats han de portar el DNI original a totes les proves.

Els dispositius electrònics han de mantenir-se apagats al llarg de totes les proves i guardats amb les pertinences dels alumnes. La prova del candidat/a que contravingui aquesta norma serà anul·lada.

 

ANGLÈS

 Dimarts 21 de maig

 • C1 PIA + LLIURES (escrit) / Aula 203

Dimecres 22 de maig

 • C1 + LLIURES (oral) / Aula 203
 • 4t SEMI, 4tB, 4tPIA (escrit) / Aula 201

Dijous 23 de maig

 • C1  + LLIURES (oral) / Aula 203
 • 2nA i 2nB AVALUACIÓ CONTÍNUA (oral)

Dilluns 27 de maig

 • 4tPIA/Mixt i 4tB (oral) / Aula 201
 • 1rA i 1rB AVALUACIÓ CONTÍNUA (oral)

Dimarts 28 de maig

 • 4t SEMI (oral) / Aula 202
 • 2n FINAL (escrit)  / Aula 200

Dimecres 29 de maig

 • 3rA B1 (escrit) / Aula 200
 • 3rB B1 (escrit) / Aula 202
 • 3rC B1+ LLIURES ORDINARIS B1 (escrit) / Aula 201
 • 3r LLIURES INSTITUTS PLA EXPERIMENTAL B1 (escrit) / Aula 203

Dijous 30 de maig

 • 3rC + LLIURES ORDINARIS (oral) / Aula 203
 • 3rA (orals) / Aula 202

Dilluns 3 de juny

 • 3rB (oral) / Aula 202
 • 3r LLIURES ORDINARIS (oral) / 201

Dimarts 4 de juny

 • 3r LLIURES INSTITUTS PLA EXPERIMENTAL (oral) / Aula 203

Dimecres 5 de juny

 • 1r FINAL (escrit) / Aula 200

Dijous 6 de juny

 • 5èPIA B2 (escrit) / Aula 203
 • 5èB i LLIURES ORDINARIS B2(escrit) / Aula 201
 • 5è LLIURES INSTITUTS PLA EXPERIMENTAL B2 (escrit) / Aula 200

Dilluns 10 de juny

 • 5èPIA (oral) / Aula 202
 • 5è LLIURES ORDINARIS (oral) / Aula 201

Dimarts 11 de juny

 • 5èB (oral) / Aula 203

Dimecres 12 de juny

 • 5è LLIURES ORDINARIS (oral) / Aula 201

Dijous 13 de juny

 • 5è PIA i 5èB (oral) / Aula 203

Dilluns 17 de juny

 • 5è LLIURES INSTITUTS PLA EXPERIMENTAL (oral) / Aula 201

Dimarts 18 de juny

 • 1r i 2n (oral) / Aula 200

 

FRANCÈS

Dilluns 13 de maig

 • 2n (escrit)
 • 4t (escrit)

Dimarts 14 de maig

 • 1r (escrit)

Dimecres 15 de maig

 • 2n (oral)
 • 4t (oral)

Dijous 16 de maig

 • 1r (oral)

Divendres 24 de maig

 • C1 (escrit)

— de maig

 • C1 (oral)

Divendres 31 de maig

 • 3r B1 (escrit)

Dilluns 3 de Juny

 • 3r B1 (oral)

Dimarts 4 de juny

 • 3r B1 (oral)

Dimecres 5 de juny

 • 5è B2 (escrit)

Dijous 6 de juny

 • 5è B2 (oral)

 

ANGLÈS I FRANCÈS

Dimecres 19 de juny

 • Convocatòria d’incidències

Divendres 21 de juny

Dimarts 25, dimecres 26 i dijous 27 (fins les 12.00h)

 • Reclamacions (només pels matins)
 • IMPORTANT: per a revisar l’examen, poseu-vos en contacte abans amb el/la vostre/a professor/a.
 • No hi haurà revisions d’exàmens de 4tPIA, 4tB, 5èPIA, 5èB i 3rC el dimarts 25 de juny.
 • No hi haurà revisions-reclamacions d’exàmens dels grups 3rA/B, 5èPIA/B i C1 d’anglès el dimecres 26 de juny.
 • Correus professors

Divendres 28 de juny

 • Resolució de reclamacions