Exàmens

Calendari exàmens finals 2018

L’horari de les proves escrites serà:

Convocatòria per la tarda a les 15:30h.

El començament de la prova serà a les 16:00h.

IMPORTANT: TOTS els candidats han de portar el DNI original a totes les proves.

Els dispositius electrònics han de mantenir-se apagats al llarg de totes les proves i guardats amb les pertinences dels alumnes. La prova del candidat/a que contravingui aquesta norma serà anul·lada.

 

ANGLÈS

Dimarts 22 de maig

 • C1 PIA/Mixt (escrit) / Aula 203
 • C1 Lliures (escrit) / Aula 203

Dimecres 23 de maig

 • C1 Lliures (oral) / Aula 202
 • 4tA, 4tB, 4tPIA/Mixt (escrit) / Aula 203

Dijous 24 de maig

 • C1 PIA/Mixt (oral) / Aula 202
 • 2nA i 2nB (escrit) / Aula 200

Dilluns 28 de maig

 • 1rA i 1rB (escrit) / Aula 201
 • 4tPIA/Mixt i 4tB (oral) / Aula 203

Dimarts 29 de maig

 • 1rA i 1rB (oral) / Aula 201
 • 2nA i 2nB (oral) / Aula 200
 • 4tA (oral) / Aula 201

Dijous 31 de maig

 • 3rA (escrit) / Aula 201
 • 3rB (escrit) / Aula 202
 • 3r SEMI (escrit) / Aula 203
 • 3r Liures (escrit) / Aula 203
 • 3r Lliures institus (escrit) / Aula 203

Dilluns 4 de juny

 • 3rA (oral) / Aula 202

Dimarts 5 de juny

 • 3r Semi (oral) / Aula 202
 • Lliures instituts (oral) / Aula 201

Dimecres 6 de juny

 • 3rB (oral) / Aula 202
 • 3r Lliures (oral) / Aula 203
 • 3r Lliures instituts (oral) / Aula 203

Divendres 8 de juny

 • 5èPIA/Mixt i 5èB (escrit) / Aula 200
 • 5è Lliures (escrit) / Aula 201
 • 5è Lliures instituts (escrit) / Aula 201

Dilluns 11 de juny

 • 5èPIA/Mixt i 5èB (oral) / Aula 200

Dimarts 12 de juny

 • 5èPIA/Mixt i 5èB (oral) / Aula 200
 • 5è Lliures instituts (oral) / Aula 200
 • 5è Lliures (oral) / Aula 202

 

FRANCÈS

Dimecres 23 de maig

 • C1 (escrit) / Aula 205

Dilluns 28 de maig

 • 1r (escrit) / Aula 205
 • 2n (escrit) / Aula205

Dimarts 29 de maig

 • 4t (oral) / Aula 204

Dimecres 30 de maig

 • 1r (orals) / Aula 204
 • 2n (orals) / Aula 204

Dijous 31 de maig

 • 4t (escrit) / Aula 205

Dimarts 5 de juny

 • 3r (escrit) / Aula 205
 • 3r Lliures (escrit) / Aula 205

Dilluns 11 de juny

 • 5è (escrit) / Aula 205
 • 5è (escrit) lliures / Aula 205

 

ANGLÈS I FRANCÈS

Dijous 21 de juny

 • Convocatòria d’incidències

Dilluns 25 de juny

Dimarts 26, dimecres 27 i dijous 28 fins les 12.00h

 • Reclamacions (només pels matins)
 • IMPORTANT: per a revisar l’examen, poseu-vos en contacte abans amb el/la vostre/a professor/ra.
 • Correus professors

Divendres 29 de juny

 • Resolució de reclamacions