Imprimeix

Exàmens

Calendari exàmens finals de maig/juny 2017 (alumnes oficials i lliures).*

 *Aquest calendari està subjecte a possibles canvis per causa de força major.

click-aquc3ad Anglès     click-aquc3ad Francès

 L’horari de les proves escrites serà:

  • Convocatòria per la tarda a les 15:30h.
  • El començament de la prova serà a les 16:00h.
  • IMPORTANT: Tots els candidats han de portar el DNI original a totes les proves.

Exàmens orals:

  • Als alumnes de certificació (3r, 5è  i C1 oficials i lliures) se’ls comunicarà el mateix dia de la prova escrita l’hora i dia concrets per fer la prova oral.
  • Cal recordar que cada alumne/a és substitut/a de l’anterior; per tant, haurà d’estar present amb anterioritat a la seva hora per si els alumnes del torn d’abans no es presenten.
  • IMPORTANT: Tots els candidats  han de portar el DNI original a totes les proves.

previewIMPORTANT: els dispositius electrònics han de mantenir-se apagats al llarg de totes les proves i guardats amb les pertinences dels alumnes. La prova del candidat/a que contravingui aquesta norma serà anul·lada.

Resultats exàmens (alumnes oficials i lliures)

CONSULTA ALUMNAT OFICIAL: per poder consultar els resultats dels vostres exàmens el dia -- de juny (a partir de les 00:01h) heu d'accedir a CENTROS.NET. A l'USUARI heu d'introduir la vostra data de naixement seguint aquest model: 00-00-0000  i a la CONTRASENYA, el vostre DNI (sense lletra).

CONSULTA ALUMNAT LLIURE: podeu consultar els resultats a partir del dia -- de juny; NO es pot determinar l'hora de la publicació. click-aquc3ad aquí. .

Tots els resultats dels exàmens estaran penjats al taulell d'anuncis de l'escola el dia -- de juny (a partir de les 10h).

Termini per presentar les reclamacions: fins el -- de juny de 201- (a les 12:00).