Matrícula alumnat lliure

Prova per a l’obtenció dels certificats dels nivells intermedi B1, B2 i avançat C1 d’anglès i francès. Convocatòria ordinària

Convocatòria ordinària. Juny 2024

Cliqueu aquí per a consultar calendari, inscripció, taxes i tota la informació

Cliqueu aquí per a fer la inscripció

Cliqueu aquí per a consultar el calendari d’exàmens finals d’anglès

Cliqueu aquí per a consultar el calendari d’exàmens finals de francès

Aquest curs 2023-2024 es convocaran proves ordinàries del nivell B1, B2 i C1 d’anglès i de francès a l’EOI d’Amposta.

 • 1- Inscripció

 • 2- Pagament de la taxa o del preu públic

 • 3 – Llista provisional de persones admeses i excloses

 • 4 – Presentació de la documentació (al registre del centre examinador)

 • 5 – Llista definitiva de persones admeses i excloses

S’ha de fer arribar, per correu postal, correu electrònic o presencialment, la següent documentació:

 • Resguard d’inscripció
 • Carta de pagament
 • Justificant de pagament
 • DNI

Proves

 • 7 – Qualificacions provisionals

 • 8 – Presentació de reclamacions

 • 9 – Qualificacions definitives

Les proves escrites per a tots els idiomes es porten a terme a les 16 h (cal ser-hi a les 15.30 h).

El dia i hora de la prova oral s’indica en la convocatòria personal lliurada el dia de la prova escrita.

IMPORTANT! És imprescindible portar el DNI original i en vigor a cada prova.