Matrícula alumnat PIA

Informació per al NOU ALUMNAT PIA (EOI)

El període de sol·licitud del nou alumnat serà del 3 al 14 de setembre. La publicació de les places vacants un cop realitzada la matrícula de l’antic alumnat està prevista pel al 20 de juliol, així com la informació referent al procés de sol·licitud.

click-aquc3ad Accés al formulari de sol·licitud (nous alumnes 4t, 5è i C1)

Acreditacions nivell de llengua

El professorat relacionat en les llistes de sol·licituds admeses per realitzar un curs de 4t o 5è nivell haurà de lliurar presencialment l’acreditació documental o fer la prova de nivell, el 21 de setembre a les 17.00h a l’EOI d’Amposta.

El professorat relacionat en les llistes de sol·licituds admeses per realitzar un curs de nivell C1 haurà d’acreditar presencialment la titulació de nivell B2 i fer la prova d’ordre d’accés, el 21 de setembre a les 17.00h a l’EOI d’Amposta.

click-aquc3ad Llistat d’adjudicacions (per ordre de número de DNI)

click-aquc3ad Llistat d’admesos definitiu (4t, 5è i C1)

Matrícula

Dia 27  de setembre de 15:30 a 19:30 (PRESENCIAL)

i 28 de setembre de 9.30 a 14.30 (PRESENCIAL)

Per a qualsevol altre horari, cal sol·licitar cita prèvia amb secretaria (per e-mail: e3010669@xtec.cat).

Cal presentar la documentació requerida per tal de formalitzar la matrícula.


Antics alumnes PIA

Es considera antic alumnat el professorat que està matriculat en un curs extensiu d’anglès per a professorat durant aquest curs 2017-2018 en una EOI o a l’IOC

click-aquc3ad Informació per a l’antic alumnat PIA

click-aquc3ad Calendari matrícula d’alumnes PIA juliol 2018 (professors de 4t, 5è i C1)

click-aquc3ad Accés a l’aplicatiu de matrícula (antics alumnes)

click-aquc3ad Llistat d’adjudicacions

 click-aquc3ad Gratuïtat matrícula curs 2018-2019

 

Horari de classes curs 2018-2019

4t: dill i dim 16.00h – 18.30h

5è: dim i dij 16.00h – 18.30h

C1: dill i dim 18.30h – 21.00h

Inici de classes curs 2018-2019

4t: dill 24 de setembre

5è: dim 25 de setembre

C1: dill 24 de setembre

APP EOI

Totes les notificacions de l’escola (avís d’absència de professors, informació d’exàmens, etc.) es faran a través de l’app, la qual podreu descarregar de manera gratuïta cercant “Centrosnet” a qualsevol dels sistemes operatius del vostre mòbil.

Instruccions per instal·lar l’APP

Nou alumnat: Documentació a presentar per formalitzar la matrícula

Alumnes nous
  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport (a una sola cara i sense retallar). Únicament si no la vau portar el dia –.
  • 2 fotos tamany carnet per a l’expedient i per al carnet EOI d’estudiant.
  • Papereta de l’últim curs aprovat o acreditació de coneixements amb alguna de les equivalències o titulacions (original i fotocòpia). Únicament si no vau acreditar el dia –.
  • Autorització drets d’imatge (majors d’edat). (També es podrà emplenar a secretaria al moment de fer la matricula).
  • Sol·licitud de matrícula. (També es pot emplenar a secretaría al moment de fer la matrícula).
  • Justificant de pagament (30,00€).

Reserva de places / Gratuïtat matrícula EOI professorat 2018-2019

 click-aquc3ad Gratuïtat matrícula curs 2018-2019

ATENCIÓNivell C1 de francès, la matrícula del professorat que està en reserva de places aquest curs 2018-2019 ha de seguir el mateix procediment que la de l’alumnat ordinari. El professorat amb reserva de places aprovat de 5è que es matriculi de C1 el curs vinent continuarà gaudint de la matrícula gratuïta. No es preveu cap reserva de places d’aquest nivell per al professorat que s’incorpora a aquest nivell com a nou alumne. El professorat en aquesta situació haurà de sol.licitar retorn de taxes a través del full de sol.licitud corresponent i es procurarà atendre aquestes demandes.

click-aquc3ad Sol·licituds XTEC