Matrícula Antic Alumnat

Matrícula curs 2019-2020

Per tal d’agilitzar el procés de matrícula d’antics alumnes, a l’Escola Oficial d’Idiomes d’Amposta l’alumne podrà fer la seva pròpia matrícula via telemàtica durant el mes de juliol del 2019, seguint les següents pautes i calendari:

Calendari matrícula antics alumnes ordinaris juliol 2019 de 1r a C1 (aquest calendari NO és per als alumnes PIA)

Important: Qualsevol incidència relacionada amb la matrícula, l’alumne l’haurà de resoldre els dies 11 i 12 de juliol, presencialment a l’escola. Aquestes incidències NO es podran resoldre al setembre i l’alumne perdrà la seva plaça havent de fer preinscripció com els nous alumnes.

Si us plau, llegiu tota la informació abans de formalitzar la matrícula!

Calendari matrícula d’alumnes PIA juliol 2019 (professors de 4t, 5è i C1)

Es considera antic alumnat a tot alumne que ha estat matriculat al curs inmediatament anterior.

Horaris i oferta de grups per al curs 2019-2020*

*Horari subjecte a possibles canvis esdevinguts per causes de força major.

Enllaç a l’aplicatiu de matrícula Centros-net

Un cop entreu a CENTROSNET (també hi és al menú principal a la part dreta d’aquesta web):

1) Introduiu l’USUARI: data de naixement /,  la CONTRASENYA: DNI (sense lletra) i la contrasenya personal.  A la mateixa pàgina de Centrosnet, també podeu consultar les instruccions.
2) Escolliu el grup al que us voleu matricular. Si volguéssiu canviar de franja d’horari, heu d’esperar als dies 6 i 7 de juliol.

Consulteu les taxes i preus públics de matrícula*

*En totes les EOI de Catalunya, a la matrícula oficial se li afegeix l’import de 30 € per l’aportació per material.

A partir d’ara, també podeu fer els pagaments de la taxa/preu públic i el dels 30€ de material per línia oberta de caixabank.
El termini de pagament serà fins les 24h del dia següent de la matrícula.
DOCUMENTACIÓ
IMPORTANT: Recordeu que heu de portar a secretaria tota la documentació requerida a sota:
Documentació antics alumnes (taxa ordinària) Terminis i lloc
Autorització de drets d’imatge

Durant el mes d’octubre (a classe)
Segellar i validar el carnet EOI per al nou curs Octubre (a classe)
Pares/mares o tutors d’alumnes menorsfaig constar signat Durant el mes d’octubre (a classe)
Documentació antics alumnes amb exempció o reducció de pagament (familia nombrosa, discapacitat, etc)   Terminis i lloc
Fotocòpia del document acreditatiu d’exempció de pagament Fins al 19 de juliol (correu ordinari o electrònic); a secretaria
Document original acreditatiu d’exempció de pagament Fins al 6 d’octubre a secretaria
Més la documentació de la taula de dalt si escau

*Els justificants de pagament de “La Caixa” NO ELS HEU DE PORTAR. Guardeu-los perque és l’unica forma de justificar el pagament en cas d’error bancari.