Matrícula nou alumnat

Preinscripció i matrícula curs 2019-2020 (Alumnes ordinaris de 1r a C1, NO PIA)

Preinscripció a les Escoles Oficials d’Idiomes del 2 al 5 (fins les 15.00h) de setembre de 2019.

Important!

Abans de fer la preinscripció a través del botó “Identificació”, és imprescindible que llegiu atentament la informació que trobareu a la pàgina web de la preinscripció.

Cliqueu aquí per fer la preinscripció i MATRÍCULA* (a través del botó “Identificació).

*Aquesta aplicació serveix per consultar el resultat de la prova de nivell, consultar les admissions i formalitzar la corresponent matrícula (del 18 de setembre, a partir de les 18 hores, fins al 20 de setembre, a les 23.59 hores)

Horaris i grups

Horaris i oferta de grups per al curs 2019-2020*

*Horari subjecte a possibles canvis esdevinguts per causes de força major.

Inici de classes

Cursos semipresencials

Informació alumnes cursos semipresencials.

Test de Nivell (només per als alumnes que hagin triat aquesta opció).

Llistat convocatòria orals d’anglès (dia — a les 16.00h)

Escrit: — de setembre a les 16.00h

Escrit: — de setembre a les 16.00h

Oral: — de setembre (entrevista breu (expressió oral), en el cas d’anglès, per als aspirants que puguin accedir a 3r, 4t o 5è. En els idiomes alemany i francès aquesta entrevista es farà als candidats i candidates que puguin accedir a 2n, 3r, 4t o 5è.

Taxes, preus públics i exempcions/bonificacions

Consulteu les taxes i preus públics*

*En totes les EOI de Catalunya, a la matrícula oficial se li afegeix l’import de 30 € per l’aportació per material.

Documentació a presentar per formalitzar la matrícula

Alumnes nous

Aquesta documentació és imprescindible que la porteu entre dilluns dia  23 de setembre i dijous dia 10 d’octubre (només en horari de secretaria)

 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport (a una sola cara i sense retallar)
 • Resguard de la preinscripció
 • 2 fotos mida carnet (NO fotos escanejades) 1 per a l’expedient i 1 per al carnet EOI d’estudiant (a secretaria només s’ha de lliurar la foto per a l’expedient)
 • Papereta de l’últim curs aprovat o acreditació de coneixements amb alguna de les equivalències o titulacions (si no us heu preinscrit a 1r o a test de nivell)
 • Resguard de matrícula per al centre (codi de barres).
 • Resguard de la preinscripció
 • Justificants de pagament
  • En cas d’exempcions de pagament parcials o totals, cal presentar el carnet vigent que eximeix de pagament total o parcial de la documentació corresponent

Aquesta altra documentació la podeu portar emplenada o es podrà emplenar al centre al moment de la matrícula.

 • Alumnes menors: faig constar degudament signat pel pare/mare/tutor de l’alumne. (Es podrà emplenar a secretaria al moment de fer la matrícula).
 • Autorització drets d’imatge (menors d’edat; majors d’edat). (També es podrà emplenar a secretaria al moment de fer la matricula).
 • Original i fotocòpia de la documentació que dóna dret a l’exempció o reducció de taxes (si escau).
 • Sol·licitud de matrícula. (També es pot emplenar a secretaría al moment de fer la matrícula).

Instruccions pagaments

Instruccions pagament de matrícules per caixer automàtic.

El termini de pagament serà fins les 24h del dia següent de la matrícula.

APP EOI

Totes les notificacions de l’escola (avís d’absència de professors, informació d’exàmens, etc.) es faran a través de l’app, la qual podreu descarregar de manera gratuïta cercant “Centrosnet” a qualsevol dels sistemes operatius del vostre mòbil.

Instruccions per instal·lar l’APP