Nivell C1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preinscripció i matrícula al nivell C1 curs 2018-2019

Preinscripció a les Escoles Oficials d’Idiomes del 3 al 6 de setembre de 2018.

Requisits i calendari de matrícula nivell C1 alumnes ordinaris (antics, nous i lliures, no PIA)

Cliqueu per fer la preinscripció i matrícula al nivell C1 *

*Aquesta aplicació serveix per consultar el resultat de la prova d’ordre, consultar les admissions i formalitzar la corresponent matrícula (del 19 de setembre, a partir de les 18 hores, fins al 21 de setembre, a les 23.59 hores)

Prova d’ordre d’accés al centre adjudicat i acreditació del nivell B2

Llistat prova ordre C1 anglès

Llistat prova ordre C1 francès

Escrit i oral: 12 de setembre a les 16.00h

IMPORTANT! No oblideu portar el DNI i original i fotocópia de l’acreditació del nivell B2.

Horaris del C1

Anglès: dilluns i dimecres de 18.30h a 21.00h

Francès: dimarts i dijous de 16.00h a 18.30h

Documentació a presentar per formalitzar la mátrícula

Alumnes nous
IMPORTANT: Aquesta documentació és imprescindible que la porteu entre dilluns dia 24 de setembre i divendres dia 12 d’octubre NOMÉS EN horari de secretaria.

  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport (a una sola cara i sense retallar).
  • Resguard de la preinscripció.
  • Papereta de l’últim curs aprovat o acreditació de coneixements amb alguna de les equivalències o titulacions (si no us heu preinscrit a 1r o a test de nivell).
  • Resguard de matrícula per al centre (codi de barres).
  • Justificants de pagament.
  • En cas d’exempcions de pagament parcials o totals, cal presentar el carnet vigent que eximeix del pagament total o parcial o la documentació corresponent.

Aquesta altra documentació la podeu portar emplenada o es podrà emplenar al centre al moment de la matrícula.

  • Alumnes menors: faig constar degudament signat pel pare/mare/tutor de l’alumne. (Es podrà emplenar a secretaria al moment de fer la matrícula).
  • Original i fotocòpia de la documentació que dóna dret a l’exempció o reducció de taxes (si escau).