Matrícula Nou Alumnat

Preinscripció i matrícula curs 2021-2022 (Alumnes de 1r a C1)

Preinscripció a les Escoles Oficials d’Idiomes del 31 d’agost al 3 (fins les 14.00h) de setembre de 2021.

 

 

Abans de fer la preinscripció a través del botó “Identificació”, és imprescindible que llegiu atentament la informació que trobareu a la pàgina web del Departament.

Si teniu dubtes, també podeu consultar les PREGUNTES MÉS FREQUENTS SOBRE LES EOI’S

Cliqueu aquí: Aplicatiu de preinscripció i MATRÍCULA*

*Aquesta aplicació serveix per fer la prova de nivell online (només anglès), consultar resultat de la prova de nivell (francès), consultar les admissions i formalitzar la corresponent matrícula.

**Les dades introduïdes han de ser exactament les mateixes que al vostre DNI.

Agost/Setembre 2021
Dia Hora Activitat i enllaços
del 31 d’agost al 3 de setembre Preinscripció en línia fins les 14.00h del dia 3

Escollir grup/horaris (alumnes sense test de nivell)

Per exempció de Test de nivell (antics alumnes inclosos): adjuntar documentació/ certificats a l’aplicatiu de la preinscripció.

Per a l’idioma anglès el test de nivell serà telemàtic, el període per fer-lo s’inicia en el moment de fer la preinscripció i acaba el 10 de setembre.

 

3 Preinscripció presencial a l’EOI fins les 14.00h
4 18h Sorteig per test de nivell d’anglès
7

 

10

 

 

Test de nivell de francès (veure detall més avall)

Últim dia per adjuntar documentació/certificats exempció test de nivell Per a l’idioma anglès el test de nivell serà telemàtic, el període per fer-lo s’inicia en el moment de fer la preinscripció i acaba el 10 de setembre.

13 12h Consulta de resultats test de nivell
del 13

al 15

12h

fins les 12h

Escollir horaris i grups
15 20h Consulta de resultats
del 15

al 17

20h

fins les 23.59h

Matrícula en línia nous alumnes ADMESOS
21

22

12h

9h-23.59h

Matrícula en línia de places vacants d’anglès

Matrícula en línia de places vacants de francès

* Cas de NO haver pogut fer la preinscripció, contacta amb l’Escola a partir del dia 22 de setembre per possibles places vacants.

Test de Nivell (només per als alumnes que hagin triat aquesta opció)

NOVETAT IMPORTANT!

 • A partir d’aquest curs, el test de nivell d’anglès serà telemàtic, per tant, no caldrà vindre a l’escola a fer-lo presencialment.
 • Només per a l’idioma anglès, el període de test de nivell s’inicia en el moment de fer la preinscripció i fins al 10 de setembre.

Test en línia d’anglès

La prova consisteix en un test de preguntes d’opció múltiple repartides en tres blocs de preguntes. El primer bloc avalua l’ús de la llengua, el segon i el tercer bloc avaluen l’ús de la llengua i la comprensió oral. La dificultat de les preguntes augmenta progressivament. En acabar cada bloc els alumnes coneixeran el curs al qual han estat assignats i, segons el resultat obtingut, se’ls permetrà continuar al bloc següent, si és el cas. L’alumnat al qual se li ofereixi la possibilitat de continuar al bloc següent, podrà rebutjar-ho i quedar-se amb l’assignació obtinguda al bloc anterior, si així ho vol.

La durada del primer bloc és de 45 minuts, la del segon bloc és de 30 minuts i la del tercer és de 35 minuts.

 

Només per a l’idioma francès

Escrit: dimarts 7 de setembre

Convocatòria única a les 17.00h (prova escrita i oral si escau)

*En cas de no poder assistir a l’hora convocada per a fer el test, us preguem que us poseu en contacte al més aviat possible, via correu electrònic eoiamposta@xtec.cat i concertaríem un altre dia.

ORAL: entrevista breu (expressió oral). En el cas de francès aquesta entrevista es farà als candidats i candidates que puguin accedir a 2n, 3r, 4t, 5è o C1.

 

Horaris i grups

Horaris i oferta de grups per al curs 2021-2022*

*Horari subjecte a possibles canvis esdevinguts per causes de força major.

Inici de classes

 • 27 de setembre: grups de dilluns i dimecres
 • 28 de setembre: grups de dimarts i dijous

Cursos semipresencials

Informació alumnes cursos semipresencials.

Aquest curs 2021-2022 ampliarem la oferta de grups semipresencials d’anglès.

Taxes, preus públics i exempcions/bonificacions

Consulteu les taxes i preus públics*

*En totes les EOI de Catalunya, a la matrícula oficial se li afegeix l’import de 30 € per l’aportació per material.

Documentació a presentar per formalitzar la matrícula

Alumnes nous

Aquesta documentació és imprescindible que la porteu entre dilluns dia — i divendres dia —  Ja ens posarem en contacte amb l’alumnat per tal d’informar com realitzarem la recollida de la documentació (només en horari de secretaria, NO a les aules)

 

 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport (a una sola cara i sense retallar)
 • Resguard de la preinscripció
 • 2 fotos mida carnet (NO fotos escanejades) 1 per a l’expedient i 1 per al carnet EOI d’estudiant (a secretaria només s’ha de lliurar la foto per a l’expedient, amb el nom posat al darrere)
 • Papereta de l’últim curs aprovat o acreditació de coneixements amb alguna de les equivalències o titulacions original i fotocòpia (si no us heu preinscrit a 1r o a test de nivell)
 • Resguard de matrícula per al centre (codi de barres).
 • Justificants de pagament.
 • En cas d’exempcions de pagament parcials o totals, original i fotocòpia de la documentació que dóna dret a l’exempció o reducció de taxes, carnet vigent que eximeix de pagament total o parcial (si escau).

Aquesta altra documentació la podeu portar emplenada o es podrà emplenar al centre al moment de la matrícula.

 • Alumnes menors: faig constar degudament signat pel pare/mare/tutor de l’alumne. (Es podrà emplenar a secretaria al moment de lliurar la documentació).
 • Autorització drets d’imatge (majors de 14 anys). (També es podrà emplenar a secretaria al moment de lliurar la documentació).
 • Sol·licitud de matrícula. (També es pot emplenar a secretaria al moment de lliurar la documentació).

Mentre duri la situació sanitària de pandèmia, també s’haurà d’emplenar:

 • Declaració responsable d’alumnes majors de 18 anys Covid-19
 • Declaració responsable per a les famílies d’alumnes menors de 18 anys Covid-19
 • Autorització per al procediment de gestió de casos i contactes de la COVID-19 als centres educatius (alumnes menors de 18 anys).

Instruccions pagaments

Instruccions pagament de matrícules per caixer automàtic.

El termini de pagament serà fins les 24h del dia següent de la matrícula.

APP EOI

Totes les notificacions de l’escola (avís d’absència de professors, informació d’exàmens, etc.) es faran a través de l’app, la qual podreu descarregar de manera gratuïta cercant “Centrosnet” a qualsevol dels sistemes operatius del vostre mòbil.

Instruccions per instal·lar l’APP