Cursos Oficials

En aquesta EOI s’imparteixen els idiomes d’anglès i francès. Novetat!!!! català C1 i C2.

Quant dura el curs?

Modalitat d’horari: curs extensiu, curs intensiu i curs semi-presencial.

La matrícula oficial dóna dret a assistir com a mínim a 130 hores de classe per curs  i als exàmens corresponents.

L’EOI d’Amposta imparteix el curs oficial extensiu en horari altern. Les classes seran de 2 h 15 m. Els grups semi-presencials sempre faran 2 h 15 m setmanals en dimarts.

 • GRUPS: dilluns i dimecres
 • GRUPS: dimarts i dijous
 • GRUPS SEMIPRESENCIALS:  dimarts

Quin és l’horari de les classes?*

Les classes es fan en horari tarda-vespre.

Le franjes horàries de classe són:

 • Dilluns i dimarts de 16:00 h – 18:15 h i de 18:30 h – 20:45 h
 • Dimecres i dijous de 16:00 h – 18:15 h i de 18:30 h – 20:45 h

La tria de l’horari de classe es fa en el moment de formalitzar la matrícula, segons el torn d’horari establert en el sorteig.

Quin és el nostre programa d’estudis?

Els ensenyaments d’idiomes que s’imparteixen a les EOI de Catalunya es regeixen pel currículum LOE, excepte els nivells intermedi B1 i intermedi B2 que a partir del curs 2018-2019 es regeixen per la LOMCE.
Tant el currículum LOE com el currículum LOMCE segueixen les recomanacions del Consell d’Europa tal com
es concreten en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

Les Escoles Oficials d’Idiomes també gestionen les certificacions acadèmiques corresponents a aquests ensenyaments especialitzats. Aquestes certificacions són reconegudes arreu de l’Estat espanyol, són les úniques oficials i es poden obtenir tant en convocatòria oficial com en convocatòria lliure.

Els ensenyaments especialitzats d’idiomes s’imparteixen en 6 cursos segons l’idioma:

 • Nivell Bàsic A2: de 2 cursos (1r i 2n nivell)
 • Nivell Intermedi B1: d’1 curs (3r nivell)
 • Nivell Intermedi B2: de 2 cursos (4t i 5è nivell)
 • Nivell C1: d’1 curs
Cursos Nivell Equivalència MECR
1r NIVELL BÀSIC A2 A1
2n A2
3r NIVELL INTERMEDI B1 B1
4t NIVELL INTERMEDI B2 B2
C1 NIVELL C1 C1

Els nivells dels certificats d’escola oficial d’idiomes poden comparar-se als nivells descrits en els documents publicats pel Consell d’Europa, en especial el Marc europeu de referència. Al final del nivell intermedi B1, del nivell intermedi B2 i del nivell C1 els alumnes han de superar una prova de certificat, dissenyada des del Centre de Recursos de Llengües Estrangeres del Departament d’Educació de la Generalitat (Àrea de Certificacions), amb uns criteris unificats per a tota Catalunya.

Quin és el nostre Pla d’Estudis?

El pla d’estudis de les EOI desenvolupa la finalitat dels ensenyaments d’idiomes que s’hi imparteixen, que és la capacitat de l’alumnat en l’ús efectiu de l’idioma com a vehicle de comunicació general. Per assolir aquesta finalitat, a les EOI es treballa per tal que l’alumnat:

 • Adquireixi les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l’escrit;
 • Desenvolupi estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació;
 • Desenvolupi estratègies per a l’aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l’ús de l’idioma en l’exercici d’activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d’interès personal;
 • Desenvolupi actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.