Programa experimental

Proves ordinàries d’alumnes del Programa Experimental de llengües estrangeres
Prova escrita: divendres 16 d’abril de 2021 (la prova comença a les 16.00 h però cal ser-hi 30 minuts abans)
Prova oral: dijous 22 d’abril a la tarda (hores concretes a determinar)
Publicació de resultats: 3 de maig de 2021
Reclamacions: del 3 al 6 de maig de 2021
Cal portar el DNI del candidat. 
Cal tenir present, però, que aquestes dates podrien haver-se de canviar en funció de l’evolució de la pandèmia.