Programa experimental

En relació amb les proves lliures adreçades als alumnes dels centres seleccionats per formar part del programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments per al curs 2019-2020, que varen quedar suspeses com a conseqüència de l’aprovació del Reial Decret Real Decreto 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, us comuniquem les noves dates proposades per a la seva realització:
Prova escrita: divendres 23 d’octubre de 2020 (la prova comença a les 16.00 h però cal ser-hi 30 minuts abans)
Prova oral: dijous 29 d’octubre de 2020 (hores concretes a determinar)
Publicació de qualificacions provisionals: 9 de novembre de 2020
Reclamacions: del 10 al 12 de novembre de 2020
Publicació de qualificacions definitives: 13 de novembre de 2020
Cal portar el DNI del candidat. 
Cal tenir present, però, que aquestes dates podrien haver-se de canviar en funció de l’evolució de la pandèmia.