Imprimeix

Alumnes lliures

Prova per a l'obtenció dels certificats dels nivells intermedi i avançat d'anglès. Convocatòria ordinària

click-aquc3ad Convocatòria ordinària. Juny 2017

Termini: del 27 de febrer (a partir de les 9 h) fins al 3 de març de 2017

Pagament de la taxa: fins al 6 de març de 2017 (abans de les 22 h)

Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 20 de març de 2017

Data límit per comunicar errades en les dades personals: 28 de març 2017

Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos fins al 28 de març de 2017.

S'ha de fer arribar, per correu postal, correu electrònic o presencialment, la següent documentació:

  • Resguard d'inscripció
  • Carta de pagament
  • Justificant de pagament
  • DNI

Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 30 de març de 2017

Prova escrita: Les proves per a tots els idiomes es porten a terme a les 16 h (cal ser-hi a les 15.30 h).

Certificat de nivell intermedi

  • Anglès: Escrit: 1 de juny. Oral: 6 de juny
  • Francès: Escrit: 6 de juny. Oral: 7 i 8 de juny

Certificat de nivell avançat

  • Anglès: Escrit: 12 de juny. Oral: 14 de juny
  • Francès: Escrit: 16 de juny. Oral: 19 i 20 de juny

Certificat de nivell C1

  • Anglès: Escrit: 22 de maig. Oral: 25 de maig.

Prova d'expressió i interacció oral: En la convocatòria personal lliurada el dia de la prova escrita s'indica el dia i l'hora.

Publicació de les qualificacions: 26 de juny de 2017

 

Termini per presentar reclamacions: fins a les 12 h del 29 de juny de 2017

 

El període per sol·licitar el Títol/Certificat de nivell avançat, per als alumnes lliures APTES (convocatòria ORDINÀRIA juny 2017), es publicarà la data per sol·licitar-lo un cop el Departament d'Ensenyament tingui introduïdes les dades al Registre de Títols Acadèmics (RTA).

El període per sol·licitar el Títol/Certificat de nivell C1, per als alumnes lliures APTES (convocatòria ORDINÀRIA juny 2017), es publicarà la data per sol·licitar-lo un cop el Departament d'Ensenyament tingui introduïdes les dades al Registre de Títols Acadèmics (RTA).

 


Convocatòria extraordinària

Aquest curs 2016-2017 es convocaran proves extraordinàries del nivell B2 d'anglès a l'EOI d'Amposta.

Termini: del 21 de novembre (a partir de les 9 h) al 25 de novembre de 2016

Pagament de la taxa d'inscripció: fins al 28 de novembre de 2016 (abans de les 22 h)

Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 12 de desembre de 2016

Data límit per comunicar errades en les dades personals: 19 de desembre de 2016

Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos fins al 19 de desembre de 2016

Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 21 de desembre de 2016

 

  • ÉS MOLT IMPORTANT: El dia de l'examen heu de presentar el document identificatiu original amb el qual us heu inscrit (DNI, NIE, Passaport)

Prova escrita: 3 de febrer de 2017 (la prova comença a les 16 h però cal ser-hi 30 minuts abans)

Prova d'expressió i interacció oral: Dilluns dia 6 i dimecres dia 8 de febrer. El dia i hora d’aquesta prova s’indica en la convocatòria personal lliurada el dia de la prova escrita

Qualificacions: 20 de febrer de 2017

Termini per presentar reclamacions: fins al 23 de febrer de 2017 (fins a les 12 h) 

El període per sol·licitar el Títol/Certificat de nivell avançat, per als alumnes lliures APTES, convocatòria EXTRAORDINÀRIA (febrer 2017), és del 20 de març al 26 de maig de 2017, ambdós inclosos, en horari de dilluns i dimarts de 15.00h a 17.30h i dimecres i divendres de 10.00h a 14.00h, en dijous NO es tramitaran títols.S'aconsella que, en el cas que es vingui de lluny, es concerti cita prèvia amb la secretaria del centre.

 

click-aquc3ad Convocatòria extraordinària. Febrer 2016.