Imprimeix

Alumnes lliures

Prova per a l'obtenció dels certificats dels nivells intermedi i avançat d'anglès. Convocatòria ordinària

click-aquc3ad Convocatòria ordinària. Juny 2017

Termini: del 27 de febrer (a partir de les 9 h) fins al 3 de març de 2017

Pagament de la taxa: fins al 6 de març de 2017 (abans de les 22 h)

Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 20 de març de 2017

Data límit per comunicar errades en les dades personals: 28 de març 2017

Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos fins al 28 de març de 2017.

S'ha de fer arribar, per correu postal, correu electrònic o presencialment, la següent documentació:

  • Resguard d'inscripció
  • Carta de pagament
  • Justificant de pagament
  • DNI

Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 30 de març de 2017

Prova escrita: Les proves per a tots els idiomes es porten a terme a les 16 h (cal ser-hi a les 15.30 h).

Certificat de nivell intermedi

  • Anglès: Escrit: 1 de juny. Oral: 6 de juny
  • Francès: Escrit: 6 de juny. Oral: 7 i 8 de juny

Certificat de nivell avançat

  • Anglès: Escrit: 12 de juny. Oral: 14 de juny
  • Francès: Escrit: 16 de juny. Oral: 19 i 20 de juny

Certificat de nivell C1

  • Anglès: Escrit: 22 de maig. Oral: 25 de maig.

Prova d'expressió i interacció oral: En la convocatòria personal lliurada el dia de la prova escrita s'indica el dia i l'hora.

Publicació de les qualificacions: 26 de juny de 2017

 Termini per presentar reclamacions: fins a les 12 h del 29 de juny de 2017

 

El període per sol·licitar el Títol/Certificat de nivell avançat, per als alumnes lliures APTES (convocatòria ORDINÀRIA juny 2017és del 12 al 21 de juliol o a partir del 16 d'octubre  fins el 15 de desembre de 2017. S'aconsella que, en el cas que es vingui de lluny, es concerti cita prèvia amb secretaria.


El període per sol·licitar el Títol/Certificat de nivell C1, per als alumnes lliures APTES (convocatòria ORDINÀRIA juny 2017), és del 13 al 21 de juliol o a partir del 16 d'octubre fins el 15 de desembre de 2017. S'aconsella que, en el cas que es vingui de lluny, es concerti cita prèvia amb secretaria.


Convocatòria extraordinària

Aquest curs 2016-2017 es convocaran proves extraordinàries del nivell B2 d'anglès a l'EOI d'Amposta.

Termini: del 21 de novembre (a partir de les 9 h) al 25 de novembre de 2016

Pagament de la taxa d'inscripció: fins al 28 de novembre de 2016 (abans de les 22 h)

Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 12 de desembre de 2016

Data límit per comunicar errades en les dades personals: 19 de desembre de 2016

Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos fins al 19 de desembre de 2016

Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 21 de desembre de 2016

 

  • ÉS MOLT IMPORTANT: El dia de l'examen heu de presentar el document identificatiu original amb el qual us heu inscrit (DNI, NIE, Passaport)

Prova escrita: 3 de febrer de 2017 (la prova comença a les 16 h però cal ser-hi 30 minuts abans)

Prova d'expressió i interacció oral: Dilluns dia 6 i dimecres dia 8 de febrer. El dia i hora d’aquesta prova s’indica en la convocatòria personal lliurada el dia de la prova escrita

Qualificacions: 20 de febrer de 2017

Termini per presentar reclamacions: fins al 23 de febrer de 2017 (fins a les 12 h) 

El període per sol·licitar el Títol/Certificat de nivell avançat, per als alumnes lliures APTES, convocatòria EXTRAORDINÀRIA (febrer 2017), és del 20 de març al 26 de maig de 2017, ambdós inclosos, en horari de dilluns i dimarts de 15.00h a 17.30h i dimecres i divendres de 10.00h a 14.00h, en dijous NO es tramitaran títols.S'aconsella que, en el cas que es vingui de lluny, es concerti cita prèvia amb la secretaria del centre.

 

click-aquc3ad Convocatòria extraordinària. Febrer 2016.