Imprimeix

Nivell C1

Preinscripció i matrícula al nivell C1. Curs 2017-2018. Alumnes ordinaris i lliures.

C1 web simplificat 17-18

*** click-aquc3ad Consulteu les taules de certificacions de B2 aquí.

click-aquc3ad Requisits i calendari de matrícula nivell C1 alumnes ordinaris (antics, nous i lliures, no PIA)

click-aquc3ad Cliqueu per fer la preinscripció i matrícula al nivell C1 (Consulta d'asignació de places i matrícula online)

click-aquc3ad Llistat d'admesos anglès     click-aquc3ad Llistat d'admesos francès

click-aquc3ad Llistat llista d'espera anglès


Prova d’ordre d’accés al centre adjudicat i acreditació del nivell B2

7 de setembre a les 16:00h

click-aquc3ad Anglès     click-aquc3ad Francès

Consulta d'assignació de places

18 de setembre de 2017 a les 18.00 hores

Matrícula telemàtica

Del 18 de setembre, a partir de les 18.00 hores, al 20 de setembre, fins les 23.59 hores, de 2017


Horaris del C1

Anglès: dilluns i dimecres de 19.00h a 21.30h

Francès: dimarts i dijous de 19.00h a 21.30h

 

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA:

Alumnes nous

IMPORTANT: Aquesta documentació és imprescindible que la porteu entre dimarts dia 19 de setembre i divendres dia 06 d'octubre NOMÉS EN horari de secretaria.

  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport (a una sola cara i sense retallar). 
  • Resguard de la preinscripció.
  • Papereta de l’últim curs aprovat o acreditació de coneixements amb alguna de les equivalències o titulacions (si no us heu preinscrit a 1r o a test de nivell).
  • Resguard de matrícula per al centre (codi de barres).
  • Justificants de pagament.

  • En cas d'exempcions de pagament parcials o totals, cal presentar el carnet vigent que eximeix del pagament total o parcial o la documentació corresponent.

Aquesta altra documentació la podeu portar emplenada o es podrà emplenar al centre al moment de la matrícula.

  • Alumnes menors: faig constar degudament signat pel pare/mare/tutor de l'alumne. (Es podrà emplenar a secretaria al moment de fer la matrícula).
  • Autorització drets d'imatge (menors d'edatmajors d'edat). (També es podrà emplenar a secretaria al moment de fer la matricula).           
  • Original i fotocòpia de la documentació que dóna dret a l’exempció o reducció de taxes (si escau).


ATENCIÓ: Referent a l'oferta de nivell C1 francès, la matrícula del professorat que està en reserva de places aquest curs 2017-2018 ha de seguir el mateix procediment que la de l'alumnat ordinari. El professorat amb reserva de places aprovat de 5è que es matriculi de C1 el curs vinent continuarà gaudint de la matrícula gratuïta. No es preveu cap reserva de places d'aquest nivell per al professorat que s'incorpora a aquest nivell com a nou alumne. El professorat en aquesta situació haurà de sol.licitar retorn de taxes a través del full de sol.licitud corresponent.