Imprimeix

Matrícula antics alumnes

Calendari de matrícula dels antics alumnes. Juliol 2017

Per tal d’agilitzar el procés de matrícula d’antics alumnes, a l’Escola Oficial d’Idiomes d'Amposta l’alumne podrà fer la seva pròpia matrícula via telemàtica durant el mes de juliol, seguint les següents pautes i calendari: 

click-aquc3ad Calendari matrícula antics alumnes ordinaris juliol 2017 (aquest calendari NO és per als alumnes PIA ni per al C1)

Novetat important: Qualsevol incidència relacionada amb la matrícula, l’alumne l’haurà de resoldre els dies 13 i 14 de juliol, presencialment a l’escola. Aquestes incidències NO es podran resoldre al setembre i l'alumne perdrà la seva plaça havent de fer preinscripció com els nous alumnes.

Si us plau, llegiu tota la informació abans de formalitzar la matrícula!

click-aquc3ad Calendari matrícula d'alumnes PIA juliol 2017 (professors de 4t, 5è i C1)

Es considera antic alumnat a tot alumne que ha estat matriculat al curs inmediatament anterior.

click-aquc3ad Horaris i oferta de grups per al curs 2017-2018*

*Horari subjecte a possibles canvis esdevinguts per causes de força major.

click-aquc3ad Enllaç a l'aplicatiu de matrícula Centros-net

click-aquc3ad Consulteu les taxes i preus públics de matrícula 2017-2018*

*En totes les EOI de Catalunya, a la matrícula oficial se li afegeix l'import de 30 € per l'aportació per material.


 click-aquc3ad Instruccions pagament de matrícules per caixer automàtic.

El termini de pagament serà fins les 24h del dia següent de la matrícula.

 

DOCUMENTACIÓ

 

Heu de portar l'autorització de dret d'imatge degudament emplenada i segellar el carnet EOI d'estudiant durant les dues primeres setmanes del curs un cop començades les classes. Els justificants de pagament de "La Caixa" NO ELS HEU DE PORTARGuardeu-los perque és l'unica forma de justificar el pagament en cas d'error bacari. Els alumnes EXEMPTS DE PAGAMENT o AMB BONIFICACIÓ DEL 50% (familia nombrosa o monoparental, discapacitat, etc) abans del 21 de juliol de 2017 heu de fer arribar a l`escola, per correu postal o electrònic una fotocòpia del document acreditatiu del dret d´exempció de pagament. Durant les dues primeres setmanes de classe heu de portar el document original per contrastar-lo amb la fotocòpia.


IMPORTANT: Recordeu que heu de portar a secretaria tota la documentació requerida a sota.

Documentació antics alumnes (taxa ordinària) Terminis i lloc

Autorització de drets d'imatge

Durant el mes d'octubre (a classe)
Segellar i validar el carnet EOI per al nou curs Octubre (a classe)
Pares/mares o tutors d'alumnes menorsfaig constar signat Durant el mes d'octubre (a classe)
Documentació antics alumnes amb exempció o reducció de pagament (familia nombrosa, discapacitat, etc)   Terminis i lloc
Fotocòpia del document acreditatiu d'exempció de pagament Fins al 21 de juliol (correu ordinari o electrònic); a secretaria 
Document original acreditatiu d'exempció de pagament Fins al 6 d'octubre a secretaria 
Més la documentació de la taula de dalt si escau