Imprimeix

Preinscripció i matrícula nous alumnes

Preincripció i matrícula curs 2017-2018 (Alumnes ordinaris, NO PIA ni C1)

Preinscripció a les Escoles Oficials d'Idiomes de l'1 al 5 de setembre de 2017.

0002 retallatclick-aquc3ad IMPORTANT: Abans de fer la preinscripció a través del botó “Dóna’m d’alta”, és imprescindible que llegiu atentament la informació que trobareu a la pàgina web de la preinscripció.

click-aquc3ad Cliqueu per fer la presincripció. 

preinscripci 15eoia

click-aquc3ad Horaris curs 2017-2018

click-aquc3ad TEST DE NIVELL (només per als alumnes que hagin triat aquesta opció)

click-aquc3ad Consulteu les taxes i preus públics curs 2017-2018*

*En totes les EOI de Catalunya, a la matrícula oficial se li afegeix l'import de 30 € per l'aportació per material.


DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA:

Alumnes nous

IMPORTANT: Aquesta documentació és imprescindible que la porteu entre el dilluns dia 19 i el dilluns dia 26 de setembre en horari de secretaria.

  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport (a una sola cara i sense retallar). 
  • Resguard de la preinscripció.
  • Papereta de l’últim curs aprovat o acreditació de coneixements amb alguna de les equivalències o titulacions (si no us heu preinscrit a 1r o a test de nivell).
  • Resguard de matrícula per al centre (codi de barres).
  • Justificants de pagament.

Aquesta altra documentació la podeu portar emplenada o es podrà emplenar al centre al moment de la matrícula.

  • Alumnes menors: faig constar degudament signat pel pare/mare/tutor de l'alumne. (Es podrà emplenar a secretaria al moment de fer la matrícula).
  • Autorització drets d'imatge (menors d'edatmajors d'edat). (També es podrà emplenar a secretaria al moment de fer la matricula).           
  • Original i fotocòpia de la documentació que dóna dret a l’exempció o reducció de taxes (si escau).

 


 

click-aquc3ad Instruccions pagament de matrícules per caixer automàtic.

   El termini de pagament serà fins les 24h del dia següent de la matrícula

Si aquest pagament no es fa efectiu dins el termini establert, s’anul·larà automàticament la matrícula.