Imprimeix

Cursos d'estiu

Cursos intensius d'estiu d'anglès, francès i alemany 2017

EOI facebook

click-aquc3ad Resultats test de nivell i adjudicació de grups (dijous 29 de juny a partir de les 12.00h)

Les EOI de Catalunya organitzen cursos intensius de llengua instrumental durant el mes de juliol. L'enfocament d'aquests cursos és comunicatiu. S'hi activen els recursos lingüístics necessaris de l'alumnat perquè utilitzi la llengua en situacions de la vida real. La docència es combina amb activitats que fomenten l'adquisició i pràctica de la llengua objecte d'estudi.

IDIOMES I CURSOS QUE OFERIM*:

bandera inglesa boton

ANGLÈS

Nivell Bàsic 2: Nivell A2 (2n curs usuari bàsic).

Nivell Intermedi 3: Nivell B1 (nivell intermedi).

Nivell Avançat 4: Nivell B2.1 (1r curs nivell avançat).

Nivell Avançat 5: Nivell B2.2 (2n curs nivell avançat).

bandera francesa boton

FRANCÈS

Nivell Bàsic 1: Nivell A1 (1r curs usuari bàsic).

Nivell Bàsic 2: Nivell A2 (2n curs usuari bàsic).

 

bandera alemana boton

ALEMANY

Nivell bàsic 1: Nivell A1 (1r curs usuari bàsic).

Nivell bàsic 2: Nivell A2 (2n curs usuari básic).

 

ce proves nivell

DURADA DEL CURS

Del dilluns 3 al divendres 21 de juliol de 2017. 60 hores.

HORARI

De 9:30 a 13:30 hores de dilluns a divendres.

PROVES DE NIVELL

Dies de la prova de nivell:

 • dimarts 27 de juny a les 18h de la tarda i dimecres 28 de juny a les 10h del matí.
 • Si algú no pot cap d'aquests dos dies que es posi en contacte amb secretaria al més aviat posssible. Tel: 977 70 15 56 / Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

La prova és obligatòria per a tot l'alumnat excepte:

 • per a principiants (nivell 1)
 • alumnes oficials d'una EOI del mateix any acadèmic que faran el nivell següent en cas que l'hagin aprovat
 • alumnes oficials d'una EOI del mateix any acadèmic que vulguin repetir el nivell.
 • aquells que vulguin entrar a 3r curs d'anglès sense prova de nivell i que hagin acabat d'estudiar 2n de Batxillerat enguany o l'any anterior. Això no obstant, sempre teniu l'opció de fer-la.
Resultats de Test de Nivell

Els resultats de la prova es publicaran el dijous 29 de juny a partir de les 12.00h a la nostra web i també es penjaran al taulell d'anuncis de l'escola. 
ce matricula

MATRÍCULA

Heu d'emplenar la sol·licitud en el moment de la matrícula a l'EOI en horari d'atenció al públic.

Una vegada començat el curs no es reembolsarà cap import.

Matrícula: oberta fins al 29 de juny de 2017.

ASSIGNACIÓ DE GRUPS

El dijous 29 de juny a partir de les 12:00 hores publicarem l'oferta final de grups.

REQUISITS D'ACCÉS

16 anys complerts dins de l'any 2017.

14 anys per a francès o alemany.

ce documentacio

DOCUMENTACIÓ

 • Original de la fitxa d'inscripció.
 • Original i fotocòpia del DNI, passaport o NIE.
 • Justificant del nivell si no es fa prova de nivell.
 • En el cas de famílies nombroses o monoparentals, original i còpia del carnet individual de família nombrosa.
 • En el cas de persones amb discapacitat, mínim del 33%, original i còpia del certificat que acrediti el grau de discapacitat.
ce preu

PREU DEL CURS: 266,80 euros

Reduccions del 50% per a família nombrosa general i/o monoparental de categoría normal.

Queden exempts de pagament de les taxes de matrícula, d'acord amb el DOGC Llei 2/2014, 27 de gener:

 • Les persones que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%.
 • Les persones que formin part d'una família nombrosa de categoria especial.
 • Les vícitimes d'actes terroristes, així com els seus cònjuges i fills.
ce forma pagament

FORMA DE PAGAMENT

Heu de recollir l'imprès de pagament en el moment de matrícula (fins al 29 de juny) a l'EOI en horari d'atenció al públic. El pagament s'ha d'efectuar abans de 24 hores a qualsevol sucursal de Caixa de Pensions "La Caixa".

El pagament també es pot fer amb Línia Oberta. Heu d’entrar a l’apartat Pagaments i impostos > Institucions > pagui a institucions, i introduir els codis que trobareu al rebut de pagament.

En cas de renúncia per part de l'alumne una vegada começat el curs, no es retornarà l'import de la matrícula.

ce material estudi

MATERIAL D'ESTUDI

L'escola us informarà del tipus de material necessari per al curs. Aquest material no està inclòs al preu de la matrícula.

ce certificats

CERTIFICATS

Els alumnes que acabin el curs obtindran un certificat acreditatiu per haver realitzat el nivell corresponent. Es requereix una assistència mínima del 80% per obtenir-lo.

ce informacio

INFORMACIÓ IMPORTANT

Ja que la durada dels cursos d'estiu no és equivalent a la dels cursos regulars, el certificat que s'obté tampoc no és equivalent. Per tant, la superació del curs d'estiu no permet accedir automàticament al nivell següent d'un curs regular ni en garanteix la reserva de plaça. No obstant això, es pot accedir a la preinscripció del mateix nivell realitzat sense necessitat de fer el test de nivell als cursos regulars.

Totes les informacions estan subjectes a possibles canvis.

Els cursos preveuen un mínim de 12 alumnes per aula i un màxim de 22.

L'escola es reserva el dret d'anul·lar un grup si no s'arriba al mínim de matriculacions; en aquest cas, es procedirà al retorn de l'import total de la matrícula.

No es retornarà l'import total o parcial de la matrícula, en cas de renúncia per part de l'alumne.