Imprimeix

Cursos extensius professors

Calendari de matriculació de l'antic alumnat i de sol·licitud d'incorporació i matrícula de nou alumnat. Curs 2017-2018

Antics alumnes PIA

click-aquc3ad Informació per a l’antic alumnat (es considera antic alumnat el professorat que està matriculat en un curs extensiu d’anglès per a professorat durant aquest curs 2016-2017 en una EOI o a l’IOC)

click-aquc3ad Calendari matrícula d'alumnes PIA juliol 2017 (professors de 4t, 5è i C1)

click-aquc3ad Accés a l'aplicatiu de matrícula (antics alumnes)

click-aquc3ad Llistat d'adjudicacions

 

 click-aquc3ad Gratuïtat matrícula curs 2017-2018


Informació per al nou alumnat PIA (EOI)

El període de sol·licitud del nou alumnat serà del 4 al 14 de setembre. La publicació de les places vacants un cop realitzada la matrícula de l’antic alumnat està prevista pel al 20 de juliol, així com la informació referent al procés de sol·licitud.

click-aquc3ad Accés al formulari de sol·licitud (nous alumnes 4t, 5è i C1)

Acreditacions nivell de llengua

 El professorat relacionat en les llistes de sol·licituds admeses per realitzar un curs presencial de 4t o 5è nivell haurà de lliurar presencialment l’acreditació documental o fer la prova de nivell, el 21de setembre a les 17.00h a l’EOI d'Amposta.

El professorat relacionat en les llistes de sol·licituds admeses per realitzar un curs de nivell C1 haurà d’acreditar presencialment la titulació de nivell B2 i fer la prova d’ordre d’accés, el 21 de setembre a les 17.00h a l'EOI d'Amposta.

click-aquc3ad Llistat d'adjudicacions (per ordre de número de DNI)

click-aquc3ad Llistat d'admesos definitiu (4t, 5è i C1)

Matrícula

Del 25 al 28 de setembre de 9:30 a 14:30.


Horari de classes curs 2017-2018

4t: dimarts i dijous de 16.30h a 19.00h

5è: dilluns i dimecres de 16.30h a 19.00h

C1: dilluns i dimecres de 19.00h a 21.30h


Inici de classes curs 2017-2018

4t: dijous 28 de setembre

5è: dilluns 2 d'octubre

C1: dilluns 2 d'octubre

 

NOU ALUMNAT: DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA

Alumnes nous

  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport (a una sola cara i sense retallar). Únicament si no la vau portar el dia 14.
  • 2 fotos tamany carnet per a l'expedient i per al carnet EOI d'estudiant.
  • Papereta de l’últim curs aprovat o acreditació de coneixements amb alguna de les equivalències o titulacions. (Únicament si no vau acreditar el dia 14).
  • Autorització drets d'imatge (majors d'edat). (També es podrà emplenar a secretaria al moment de fer la matricula). 
Reserva de places / Gratuïtat matrícula EOI professorat 2017-2018

 click-aquc3ad Gratuïtat matrícula curs 2017-2018

ATENCIÓ: Nivell C1 de francès, la matrícula del professorat que està en reserva de places aquest curs 2015-2016 ha de seguir el mateix procediment que la de l'alumnat ordinari. El professorat amb reserva de places aprovat de 5è que es matriculi de C1 el curs vinent continuarà gaudint de la matrícula gratuïta. No es preveu cap reserva de places d'aquest nivell per al professorat que s'incorpora a aquest nivell com a nou alumne. El professorat en aquesta situació haurà de sol.licitar retorn de taxes a través del full de sol.licitud corresponent i es procurarà atendre aquestes demandes.

click-aquc3ad Sol·licituds XTEC