Imprimeix

Carnet EOI

El carnet de l'escola et permetrà utilitzar el servei de biblioteca:

  • Préstec de llibres de lectura, gramàtiques, llibres de consulta, llibres d’exercicis, diccionaris, DVDs, revistes... en els dos idiomes que impartim (anglès i francès).

El carnet s'obté abonant l'import de 30 € d'aportació de l'alumne a l'hora de pagar la matrícula oficial.

Nou format de carnet

Nous alumnes

Tots els nous alumnes rebran el carnet de la biblioteca durant les dues primeres setmanes del curs (es lliuraran a classe)

Antics alumnes

Tots els antics alumnes hauran de portar el seu carnet d'estudiant a classe per segellar-lo i, per tant, validar-lo per al nou curs durant les dues primeres setmanes del curs (es segellaran a classe)

Instruccions per als nous alumnes

  • Omplir amb les vostres dades
  • Adjuntar una foto de carnet actual
  • Portar el carnet a segellar a classe
  • Aquest mateix carnet servirà fins finalitzar tots els cursos a la nostra escola. 

Sense aquest carnet degudament emplenat i segellat no es podrà fer ús de la biblioteca.