Test de nivell

Test de Nivell (només per als alumnes que hagin triat aquesta opció)

IMPORTANT!

Mesures individuals  de seguretat

  • Recordeu que a tots els espais de l’EOI cal mantenir una distància de seguretat entre persones d’1,5 metres.
  • L’ús de la mascareta és obligatori en espais tancats i en espais públics.
  • L’accés a les aules es farà de manera esglaonada. Caldrà seguir sempre les senyalitzacions i indicacions del personal de l’EOI.
  • Serà necessari arribar als espais de l’EOI amb un mínim de 10 minuts d’antelació per facilitar l’entrada esglaonada.
  • És imprescindible portar el DNI.
  • Si penses que pots tenir símptomes de la covid-19 o has estat en contacte amb algú diagnosticat del virus, queda’t a casa, avisa’ns per correu electrònic i buscarem una altra data per fer el test.

 

Descripció de la prova i exempcions

Escrit: dilluns 7 de setembre

1ra convocatòria a les 16.00h.

2na convocatòria a les 18.00h.

*En cas de no poder assistir a l’hora convocada per a fer el test, us preguem que us poseu en contacte al més aviat possible, via correu electrònic eoiamposta@xtec.cat i concertaríem un altre dia.

Oral (si escau): 8 de setembre a partir de les 16.00h (entrevista breu (expressió oral)en el cas d’anglès, per als aspirants que puguin accedir a 3r, 4t, 5è o C1. En els idiomes alemany i francès aquesta entrevista es farà als candidats i candidates que puguin accedir a 2n, 3r, 4t, 5è o C1.