Trasllat d’expedient

Trasllats d’expedients a altres EOIs abans de començar el curs acadèmic

Els alumnes que tenen algun o tots els cursos d’un idioma cursats a una altra EOI tenen un expedient obert a aquella EOI. El trasllat d’expedient és obligatori quan l’alumne/a es matricula a una altra EOI on no té expedient obert de l’idioma del qual es matricula. Aquest expedient dóna informació sobre les convocatòries que ha usat l’alumne/a. El trasllat d’expedient es sol·licita amb un formulari a la Secretaria del centre de destinació que posteriorment el demanarà a l’EOI d’origen.

Entrades: Els alumnes procedents d’una altra escola que vulguin matricular-se a l’EOI d’Amposta s’hauran de preinscriure, anar a sorteig i, si obtenen plaça, sol·licitar el trasllat a l’EOI d’Amposta, la qual demanarà el trasllat d’expedient a l’EOI d’origen.

Sortides: Els alumnes de l’EOI d’Amposta que vulguin matricular-se a una altra EOI s’hauran de preinscriure a l’EOI de destí, fer el sorteig i, si obtenen plaça, demanar el trasllat a l’EOI de destí, la qual demanarà el trasllat a l’EOI d’Amposta.