Important! Noves mesures COVID19_ gener 2021

Noves mesures COVID19_ gener 2021

Atesa la situació d’emergència sanitària en què ens trobem i seguint instruccions del Departament d’Educació, a partir del dilluns 11 de gener continuarem amb les mateixes mesures per reduir el nivell de presencialitat al nostre centre, que tot i així continuarà obert com fins ara.

Us fem saber, doncs, que a partir d’ara es continuarà oferint un 50% de presencialitat a tots els grups de tots els idiomes (1 sessió de classe setmanal), que es complementarà amb un 50% de classes virtuals sincròniques o asincròniques. Això, per tant, no afectarà els grups-classe semipresencials.

Més informació sobre les noves mesures d’aplicació en l’àmbit de Catalunya aquí.

Àmbit territorial i de mobilitat

A Catalunya: restringida l’entrada i sortida sense motiu justificat.

Confinament municipal: restringida l’entrada i sortida de cada municipi, excepte per realitzar activitats físiques i esportives individuals a l’aire lliure entre municipis limítrofs.

Excepcions (entre altres) que caldrà justificar adequadament:

  • Compliment d’obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.
  • Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d’educació infantil.
  • Retorn al lloc de residència habitual o familiar, per una necessitat justificada i inajornable.
  • Realització d’exàmens o proves oficials inajornables.

Porteu el certificat de declaració autoresponsable o qualsevol altre document acreditatiu (mèdic, d’empresa…) que justifiqui el desplaçament per presentar-lo en els controls policials.

Es recomana que els desplaçaments personals fora del domicili es limitin en la mesura del possible, així com la circulació per les vies d’ús públic respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes.

Protocol COVID 19

Al nostre Pla d’Organització s’especifiquen les mesures que hem posat en marxa seguint instruccions dels Departament d’Educació i Salut.

Consulteu les mesures preventives simplificades del nostre Pla.