Eleccions al Consell Escolar de l’EOI d’Amposta

El 5 de novembre s’inicia el procés electoral per tal de renovar la meitat dels membres representants del professorat, i dels alumnes en el Consell Escolar de l’EOI d’AMPOSTA.

Calendari d’actuació

 • A partir del 5 de novembre la directora convoca les eleccions (dies, hores de votació i lloc).
 • Publicació del cens electoral provisional de cada sector.
 • Publicació del nombre de representants de cada sector que s’han de renovar.
 • Del 6 al 12 novembre: reclamacions al cens electoral.
 • 12 de novembre: sorteig públic per a l’elecció d’alumnes que han de formar part de les meses electorals.
 • 14 de novembre: constitució de les meses electorals.
 • Del 6 al 22 novembre: presentació candidatures (omplint sol·licitud que es troba a secretaria)
 • 23 de novembre:publicació de candidatures.

Votacions per sectors

 • Dilluns 26 novembre: Votacions sector alumnat (grups de dilluns i dimecres)
 • Dimarts 27 novembre: Votacions sector alumnat  (grups de dimarts i dijous)
 • Divendres 30 novembre: Votacions sector professorat i PAS
 • Divendres 14 desembre: Constitució del consell escolar

Candidatures 2018