Matrícula nou alumnat

Preinscripció i matrícula curs 2018-2019 (Alumnes ordinaris, NO PIA ni C1)

Preinscripció a les Escoles Oficials d’Idiomes del 3 al 6 de setembre de 2018.


 

 

 Important!

Horaris i oferta de grups per al curs 2018-2019*

*Horari subjecte a possibles canvis esdevinguts per causes de força major.

Informació alumnes cursos semipresencials.

TEST DE NIVELL (només per als alumnes que hagin triat aquesta opció).

Consulteu les taxes i preus públics*

*En totes les EOI de Catalunya, a la matrícula oficial se li afegeix l’import de 30 € per l’aportació per material.

Documentació a presentar per formalitzar la matrícula:

Alumnes nous

Aquesta documentació és imprescindible que la porteu entre dilluns dia  24 de setembre i dijous dia 11 d’octubre (només en horari de secretaria)

 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport (a una sola cara i sense retallar)
 • Resguard de la preinscripció
 • 2 fotos mida carnet (NO fotos escanejades) 1 per a l’expedient i 1 per al carnet EOI d’estudiant (a secretaria només s’ha de lliurar la foto per a l’expedient)
 • Papereta de l’últim curs aprovat o acreditació de coneixements amb alguna de les equivalències o titulacions (si no us heu preinscrit a 1r o a test de nivell)
 • Resguard de matrícula per al centre (codi de barres).
 • Resguard de la preinscripció
 • Justificants de pagament
  • En cas d’exempcions de pagament parcials o totals, cal presentar el carnet vigent que eximeix de pagament total o parcial de la documentació corresponent

Aquesta altra documentació la podeu portar emplenada o es podrà emplenar al centre al moment de la matrícula.

 • Alumnes menors: faig constar degudament signat pel pare/mare/tutor de l’alumne. (Es podrà emplenar a secretaria al moment de fer la matrícula).
 • Autorització drets d’imatge (menors d’edat; majors d’edat). (També es podrà emplenar a secretaria al moment de fer la matricula).
 • Original i fotocòpia de la documentació que dóna dret a l’exempció o reducció de taxes (si escau).
 • Sol·licitud de matrícula. (També es pot emplenar a secretaría al moment de fer la matrícula).

Instruccions pagament de matrícules per caixer automàtic.

El termini de pagament serà fins les 24h del dia següent de la matrícula.

Si aquest pagament no es fa efectiu dins el termini establert, s’anul·larà automàticament la matrícula.