Matrícula Alumnat Actual

Matrícula curs 2023-2024

Per tal d’agilitzar el procés de matrícula d’alumnes actuals, a l’Escola Oficial d’Idiomes d’Amposta l’alumne podrà fer la seva pròpia matrícula via telemàtica durant el mes de juliol del 2023, seguint les següents pautes i calendari:

Calendari matrícula actuals alumnes ordinaris juliol 2023 de 1r a C1

Qualsevol incidència relacionada amb la matrícula, l’alumne l’haurà de resoldre els dies 11 i 12 de juliol, presencialment a l’escola.

Si us plau, llegiu tota la informació abans de formalitzar la matrícula!

Horaris i oferta de grups per al curs 2023-2024*

*Horari subjecte a possibles canvis esdevinguts per causes de força major.

 

Enllaç a l’aplicatiu de matrícula Centros-net

 

Un cop entreu a CENTROSNET (també hi és al menú principal a la part dreta d’aquesta web):

1) Introduiu

l’USUARI: data de naixement dd/mm/aaaa

CONTRASENYA: DNI sense lletra final, NIE sense lletra final o passaport.

CONTRASENYA PERSONALcontrasenya personal.

A la mateixa pàgina de Centrosnet, també podeu consultar les instruccions.

2) Escolliu el grup al que us voleu matricular. Si volguéssiu canviar de franja d’horari, heu d’esperar als dies 5 i 6 de juliol.

Consulteu les taxes i preus públics de matrícula*

*El preu pels serveis d’accés a la plataforma i materials didàctics dels ensenyaments d’idiomes: 30 euros.

 

El termini de pagament serà fins les 24 h del dia següent de la matrícula.
DOCUMENTACIÓ
IMPORTANT: Recordeu que heu de portar a secretaria tota la documentació requerida a sota:
Documentació antics alumnes (taxa ordinària) Terminis i lloc
Autorització de drets d’imatge

Durant el mes d’octubre (a classe)
Segellar i validar el carnet EOI per al nou curs Octubre (a classe)
Pares/mares o tutors d’alumnes menorsfaig constar signat Durant el mes d’octubre (a classe)
Documentació antics alumnes amb exempció o reducció de pagament (familia nombrosa, discapacitat, etc)   Terminis i lloc
Fotocòpia del document acreditatiu d’exempció de pagament Fins al 16 de juliol (correu ordinari o electrònic); a secretaria
Document original acreditatiu d’exempció de pagament Fins al 8 d’octubre a secretaria
Més la documentació de la taula de dalt si escau

*Els justificants de pagament de “La Caixa” NO ELS HEU DE PORTAR. Guardeu-los perque és l’unica forma de justificar el pagament en cas d’error bancari.