Biblioteca

L’Escola Oficial d’Idiomes d’Amposta disposa d’una biblioteca i mediateca que podeu utilitzar com a espai d’estudi i de consulta i préstec de materials per aprendre idiomes. La biblioteca també disposa d’ordinadors amb connexió a Internet i lector de CD/DVD per poder treballar amb el material multimèdia que acompanya alguns mètodes. La biblioteca està oberta en el següent horari:

  • a determinar

Préstec material biblioteca

Les condicions de préstec són les següents:

Per poder fer ús de la biblioteca cal haver pagat els 30€ en concepte d’aportació de l’alumnat que dóna dret a l’expedició d’un carnet EOI d’estudiant, que s’haurà de mostrar en el moment de fer el préstec. Hi té accés tot l’alumnat oficial.

Cada alumne/a pot treure un llibre i un DVD o revista.

Fer el préstec no es pot delegar a una altra persona.

Els alumnes es fan responsables del material que treuen en préstec.

Terminis de devolució: llibres, 2 setmanes; DVDs o revistes, 1 setmana.

No es podrà treure cap material en préstec si el lector no ha retornat els articles de préstec anteriors.

Si sou ex-alumne/a de l’EOI d’Amposta podeu demanar accés a la biblioteca sota les mateixes condicions que la resta d’alumnat oficial.