Carnet EOI

El carnet de l’escola et permetrà utilitzar el servei de biblioteca:

  • Préstec de llibres de lectura, gramàtiques, llibres de consulta, llibres d’exercicis, diccionaris, DVDs, revistes… en els dos idiomes que impartim (anglès i francès).
  • Bonificació en institucions com museus, cinemes, teatre, etc on s’admetin carnet d’estudiant.

El carnet s’obté abonant l’import d’aportació de 30 € de material a l’hora de pagar la matrícula oficial.

Adquisició del carnet

Nous alumnes: tots els nous alumnes rebran el carnet de la biblioteca durant les dues primeres setmanes del curs (es lliuraran a classe)

Antics alumnes: tots els antics alumnes hauran de portar el seu carnet d’estudiant a classe per segellar-lo i, per tant, validar-lo per al nou curs durant les dues primeres setmanes del curs (es segellaran a classe)

Instruccions per als nous alumnes

  • Omplir amb les vostres dades
  • Adjuntar una foto de carnet actual
  • Portar el carnet a segellar a classe
  • Aquest mateix carnet servirà fins finalitzar tots els cursos a la nostra escola.

Sense aquest carnet degudament emplenat i segellat no es podrà fer ús de la biblioteca.