El Consell Escolar

Constitució actual del Consell Escolar 

Presidenta

 • Helena Franch Torres

Secretària

 • Cinta Santos Monllau

Cap d’Estudis

 • Roberto E. Fernández Hernández

Representants del Sector Professors

 • Natalia Català Soler
 • Mireia Blanch Borràs
 • Céline Arnoux

Representants del Sector Alumnes

 • Oscar Vallejo Henao
 • Anna Cardona Roca
 • Maria Dolors Campos Tomàs

Representants de l’Ajuntament

 • Núria Marco Selma

Representants del PAS

 • M. Pilar Garcia Bel

 

Constitució 15/12/2023