Eleccions al Consell Escolar de l’EOI d’Amposta 2021

El 2 de novembre del 2021 s’inicia el procés electoral per tal de renovar la meitat dels membres representants del professorat, i tots dels alumnes en el Consell Escolar de l’EOI d’AMPOSTA.

Calendari d’actuació

 • A partir del 2 de novembre la directora convoca les eleccions (dies, hores de votació i lloc).
 • Publicació del cens electoral provisional de cada sector.
 • Publicació del nombre de representants de cada sector que s’han de renovar.
 • Fins al 10 de novembre: reclamacions al cens electoral.
 • 8 de novembre: sorteig públic per a l’elecció d’alumnes que han de formar part de les meses electorals.
 • 11 de novembre: constitució de les meses electorals.
 • Del 3 al 17 novembre: presentació candidatures a secretaria (Model presentació de candidatures Consell_21-22). També la podeu enviar per correu electrònic degudament signada a eoiamposta@xtec.cat
 • 18 de novembre: publicació de candidatures.

Votacions per sectors

 • Dilluns 22 novembre: Votacions sector alumnat (grups de dilluns i dimecres)
 • Dimarts 23 novembre: Votacions sector alumnat  (grups de dimarts i dijous)
 • Divendres 25 novembre: Votacions sector professorat
 • Divendres 17 desembre: Constitució del consell escolar

Candidatures d’alumnes consell escolar 2021