Eleccions al Consell Escolar de l’EOI d’Amposta 2023

QUÈ ÉS EL CONSELL ESCOLAR?

El Consell Escolar és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el Consell Escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director o directora, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis i representats de l’Ajuntament.

LES ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys. La EDU/3014/2023, de 30 d’agost, per la qual s’estableix el calendari i el règim del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics i el decret 102/2010, de 3 d’agost de 2010 (DOGC 5686-5-8-2010) va iniciar el procés d’elecció dels membres del Consell Escolar d’aquesta escola, que tindrà lloc entre el 30 d’octubre i el 19 de desembre de 2023.

CALENDARI I ACTUACIONS EN LES ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR DE L’EOI D’AMPOSTA

DATA ACTUACIÓ LLOC
3 de novembre Convocatòria eleccions

Publicació del cens

Passadís de l’EOI
Del 6 al 8 de novembre Reclamacions del cens electoral Despatx de direcció
9 de novembre Sorteig d’alumnes per constituir les meses 10:00 h Despatx de direcció
10 de novembre Constitució mesa professorat

Constitució mesa alumnat 

Publicació de la constitució de les meses

Publicació cens electoral definitiu

Despatx de direcció

Passadís de l’EOI

Del 10 al 16 de novembre Presentació de candidatures (tots els sectors) i candidatures a supervisors de les meses

Secretaria 
17 de novembre Reunió meses per acceptar examinar requisits candidatures presentades

Publicació de candidatures

Despatx de direcció
Del 18 al 21 de novembre Campanya electoral dels candidats Passadís, aules, xarxes…
20 i 21 de novembre Elecció alumnes

  • Dilluns 20 novembre: Votacions sector alumnat (grups de dilluns i dimecres)
  • Dimarts 21 novembre: Votacions sector alumnat  (grups de dimarts i dijous)
 

Passadís de l’EOI

20 de novembre Elecció professorat

Claustre extraordinari a les 18:15 h

24 de novembre Proclamació i publicació dels resultats a les 12:00 h Passadís de l’EOI
15 de desembre Consell Escolar extraordinari per a la constitució del nou Consell Escolar
19 de desembre Comunicació dels resultats als SSTT Terres de l’Ebre

 

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

Model presentació de candidatures Consell_2023

CANDIDATES

  • Maria Dolors Campos Tomàs (B2.1 A d’anglès)
  • Zoraida Codorniu Raga (B2.1 A d’anglès)