Estratègia Digital de Centre

L’EDC és una evolució del Pla TAC. D’una banda, s’alinea amb el Pla d’Educació Digital de Catalunya (PEDC), i per altra, incorpora els canvis socials i tecnològics que s’han anat esdevenint. El tercer canvi rellevant és la incorporació en l’EDC de l’apartat que recull tots els documents de centre que fan referència a la seva cultura digital (protocols d’ús de dispositius, NOFC…)

Diagnosi

Objectius

Planificació de les activitats

Avaluació

Cultura digital