Història

La ciutat d’Amposta s’erigeix com un dels principals nuclis comercials de les Terres de l’Ebre. La seva situació actual la converteix en un important nucli d’activitat econòmica de rellevant importància. En aquest sentit, en els darrers anys hem pogut copsar un gradual i constant augment de la indústria i el comerç, que ha vingut acompanyat també d’un considerable augment de la població.

L’EOI sorgeix l’any 2005 com una necessitat a aquestes demandes socials de la comarca. Aquest mateix any es comença impartint el 1r i 2n nivell d’anglès i francès, amb un gran nombre d’alumnes interessats en aprendre idiomes.

L’any 2006 impartim per primera vegada el que en aquell moment s’anomena Nivell Elemental –posteriorment anomenat Nivell Intermedi-, amb el corresponent lliurament de certificacions oficials.

Gradualment anem impartint els diferents nivells d’anglès fins arribar al Nivell Avançat. El curs 2008-2009 lliurem per primer cop els Certificats de Nivell Avançat i es consolida la 1ª Promoció d’anglès de l’EOI d’Amposta.

Actualment impartim els nivells Bàsic (A1 i A2), Intermedi (B1 i B2), Avançat (C1) d’anglès i francès. El curs 2012-2013 impartim per primera vegada la modalitat semipresencial.

A més a més, a partir del curs 2023-2024, impartim els nivells C1 i C2 de català.

La ubicació actual, mentre esperem que el Departament d’Ensenyament ens doti d’un edifici propi, és a les dependències de l’IES Ramon Berenguer IV, al carrer Mestre Suñer, 1-37.