Informació actualitzada sobre l’avaluació del curs 19-20

Us adjuntem informació actualitzada sobre l’avaluació del curs 2019-2020 després de rebre les darreres instruccions davant el període de desconfinament pel Covid19.

Pla de reobertura del centre

IMPORTANT:

Segons la Resolució EDU/975/2020, de 8 de maig, de modificació de les diverses resolucions de convocatòria de proves d’accés i d’obtenció de títols per als cursos 2019-2020 i 2020-2021.
En aquesta publicació es resol:
-5 Suprimir tot el que fa referència a la convocatòria ordinària de les proves lliures per a l’obtenció dels certificats de nivell intermedi B1 i B2 i de nivell avançat C1 dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d’idiomes.

Així doncs, les proves de certificació de la convocatòria ordinària queden cancel·lades, tant per a l’alumnat oficial com per al lliure.

Cliqueu aquí: Informació actualitzada avaluació COVID19