Matrícula alumnat lliure

Prova per a l’obtenció del certificat del nivell intermedi B2 d’anglès.

Convocatòria extraordinària. Febrer 2024.

Cliqueu aquí per a consultar tota la informació, centres, mostres, calendari, etc.

Cliqueu aquí per a realitzar la inscripció telemàtica

Aquest curs 2023-2024 es convocaran proves extraordinàries del nivell B2 d’anglès a l’EOI d’Amposta.

  • Inscripció: del 13 de novembre (a partir de les 9 h) al 17 de novembre de 2023 (a les 23.59 h)
  • Pagament de la taxa: fins al 20 de novembre de 2023 (abans de les 22 h)
  • Llista provisional de persones admeses i excloses: a partir del 28 de novembre de 2023
  • Data límit per comunicar errades en les dades personals: 19 de desembre de 2023
  • Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses fins al 19 de desembre de 2023
  • Llista definitiva de persones admeses i excloses: a partir del 21 de desembre de 2023

S’ha de fer arribar, per correu postal, correu electrònic o presencialment, la següent documentació:

 • Resguard d’inscripció
 • Carta de pagament
 • Justificant de pagament
 • DNI en vigor

ÉS MOLT IMPORTANT: El dia de l’examen heu de presentar el document identificatiu original amb el qual us heu inscrit (DNI, NIE, Passaport) en vigor.

Proves

Prova escrita: 2 de febrer de 2024 (la prova comença a les 16 h però cal ser-hi 30 minuts abans)

Prova d’expressió i interacció oral: dijous dia 8 de febrer al matí. L’hora concreta d’aquesta prova s’indica en la convocatòria personal lliurada el dia de la prova escrita del dia 2 de febrer.

Els candidats/es que per motiu justificat necessiteu fer la prova oral el divendres dia 2 de febrer al matí (mateix dia que la prova escrita) heu d’omplir aquesta sol·licitud general i fer-la arribar per e-mail eoiamposta@xtec.cat abans de 27 de gener. La confirmació de les sol·licituds acceptades i l’hora de les proves s’informarà per correu electrònic durant la setmana de la prova i es resoldrà per ordre d’entrada de les sol·licituds. Destinat a un màxim de 9 candidats/es.

Qualificacions provisionals: 19 de febrer de 2024

Termini per presentar reclamacions: fins les 12h del 22 de febrer de 2024

Qualificacions definitives: 23 de febrer de 2024 (es podran consultar a partir de les 13.00 h)

Títols

El període per sol·licitar el Títol/Certificat de nivell Intermedi B2, per als alumnes lliures APTES, convocatòria EXTRAORDINÀRIA (febrer 2022), serà del 16 de març fins al 19 de maig de 2023 PRESENCIALMENT. S’haurà de sol·licitar CITA PRÈVIA a la secretaria del centre per correu electrònic (les cites per a tramitar títols seran en dilluns a la tarda i/o dijous i divendres als matins).