Matrícula alumnat lliure

Prova per a l’obtenció dels certificats dels nivells intermedi B1, B2 i avançat C1 d’anglès i francès. Convocatòria ordinària

Convocatòria ordinària. Juny 2023

Cliqueu aquí per a consultar calendari, inscripció, taxes i tota la informació

Cliqueu aquí per a consultar el calendrai d’exàmens finals d’anglès

Cliqueu aquí per a consultar el calendrai d’exàmens finals de francès

Aquest curs 2022-2023 es convocaran proves ordinàries del nivell B1, B2 i C1 d’anglès i de francès a l’EOI d’Amposta.

  • Inscripció: del 27 de febrer (a partir de les 9 h) al 3 de març de 2023 (a les 23.59 h)
  • Pagament de la taxa o del preu públic: fins al 6 de març de 2023 (abans de les 22 h)
  • Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 14 de març de 2023
  • Data límit per comunicar errades en les dades personals: 28 de març de 2023
  • Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos fins al 28 de març de 2023
  • Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 31 de març de 2023

Les proves escrites per a tots els idiomes es porten a terme a les 16 h (cal ser-hi a les 15.30 h).

El dia i hora de la prova oral s’indica en la convocatòria personal lliurada el dia de la prova escrita.

IMPORTANT! És imprescindible portar el DNI original i en vigor a cada prova.

S’ha de fer arribar, per correu postal, correu electrònic o presencialment, la següent documentació:

  • Resguard d’inscripció
  • Carta de pagament
  • Justificant de pagament
  • DNI

ÉS MOLT IMPORTANT: El dia de l’examen heu de presentar el document identificatiu original amb el qual us heu inscrit (DNI, NIE, Passaport)

Títols

El període per sol·licitar el Títol/Certificat de nivell intermedi B2, per als alumnes lliures APTES, convocatòria ORDINÀRIA (juny 2023) és de l’– al 15 de JULIOL o a partir del 16 d’octubre fins el 9 de desembre de 2023S’haurà de sol·licitar CITA PRÈVIA a la secretaria del centre per correu electrònic (les cites del mes de juliol es donaran entre les 9.30 hores i les 13.00 hores).

 

El període per sol·licitar el Títol/Certificat de nivell Avançat C1, per als alumnes lliures APTES, convocatòria ORDINÀRIA (juny 2023), és de l’– al 15 de JULIOL o a partir del 16 d’octubre fins el 9 de desembre de 2023S’haurà de sol·licitar CITA PRÈVIA a la secretaria del centre per correu electrònic (les cites del mes de juliol es donaran entre les 9.30 hores i les 13.00 hores) .