Matrícula Nou Alumnat

Preinscripció i matrícula curs 2023-2024 (Alumnes de 1r a C1)

Preinscripció a les Escoles Oficials d’Idiomes del 4 al 13 (fins les 14.00h) de setembre de 2023.

Cliqueu aquí: Aplicatiu de preinscripció i MATRÍCULA*

*Aquesta aplicació serveix per fer la prova de nivell online (d’anglès i francès), consultar les admissions i formalitzar la corresponent matrícula.

 

 

Abans de fer la preinscripció a través del botó “Identificació”, és imprescindible que llegiu atentament la informació que trobareu a la pàgina web del Departament.

Si teniu dubtes, també podeu consultar les PREGUNTES MÉS FREQUENTS SOBRE LES EOI’S

Cliqueu aquí: Aplicatiu de preinscripció i MATRÍCULA*

*Aquesta aplicació serveix per fer la prova de nivell online (d’anglès i francès), consultar les admissions i formalitzar la corresponent matrícula.

**Les dades introduïdes han de ser exactament les mateixes que al vostre DNI.

* Cas de NO haver pogut fer la preinscripció, contacta amb l’Escola a partir del dia 22 de setembre per possibles places vacants.

Test de Nivell (només per als alumnes que hagin triat aquesta opció)

 • A partir d’aquest curs, el test de nivell d’anglès i francès seran telemàtics, per tant, no caldrà vindre a l’escola a fer-los presencialment.
 • El període de test de nivell s’inicia en el moment de fer la preinscripció (dia 4 de setembre) i fins al dia 13 de setembre a les 17.00 h.

Més informació i taules d’exempcions

Test de nivell en línia 

La prova consisteix en un test de preguntes d’opció múltiple repartides en tres blocs de preguntes. El primer bloc avalua l’ús de la llengua, el segon i el tercer bloc avaluen l’ús de la llengua i la comprensió oral. La dificultat de les preguntes augmenta progressivament. En acabar cada bloc els alumnes coneixeran el curs al qual han estat assignats i, segons el resultat obtingut, se’ls permetrà continuar al bloc següent, si és el cas. L’alumnat al qual se li ofereixi la possibilitat de continuar al bloc següent, podrà rebutjar-ho i quedar-se amb l’assignació obtinguda al bloc anterior, si així ho vol.

La durada del primer bloc és de 45 minuts, la del segon bloc és de 30 minuts i la del tercer és de 35 minuts.

 

Horaris i grups

Horaris, professorat i aules d’anglès i francès**

*Horari subjecte a possibles canvis esdevinguts per causes de força major.

 

Inici de classes

 • — de setembre: grups de dimarts i dijous
 • — de setembre: grups de dilluns i dimecres

Cursos semipresencials

Informació alumnes cursos semipresencials.

Aquest curs 2022-2023 ampliarem la oferta de grups semipresencials d’anglès.

Taxes, preus públics i exempcions/bonificacions

Consulteu les taxes i preus públics*

*En totes les EOI de Catalunya, a la matrícula oficial se li afegeix l’import de 30 € per l’aportació per material.

Documentació a presentar per formalitzar la matrícula

Alumnes nous

Aquesta documentació és imprescindible que la porteu entre dilluns dia 25 de setembre i divendres dia 6 d’octubre.  Ja ens posarem en contacte amb l’alumnat per tal d’informar com realitzarem la recollida de la documentació (només en horari de secretaria, NO a les aules)

 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport (a una sola cara i sense retallar)
 • Resguard de la preinscripció
 • 2 fotos mida carnet (NO fotos escanejades) 1 per a l’expedient i 1 per al carnet EOI d’estudiant (a secretaria només s’ha de lliurar la foto per a l’expedient, amb el nom posat al darrere)
 • Papereta de l’últim curs aprovat o acreditació de coneixements amb alguna de les equivalències o titulacions original i fotocòpia (si no us heu preinscrit a 1r o a test de nivell)
 • Resguard de matrícula per al centre (codi de barres).
 • Justificants de pagament.
 • En cas d’exempcions de pagament parcials o totals, original i fotocòpia de la documentació que dóna dret a l’exempció o reducció de taxes, carnet vigent que eximeix de pagament total o parcial (si escau).

Aquesta altra documentació la podeu portar emplenada o es podrà emplenar al centre al moment de la matrícula.

 • Alumnes menors: faig constar degudament signat pel pare/mare/tutor de l’alumne. (Es podrà emplenar a secretaria al moment de lliurar la documentació).
 • Autorització drets d’imatge (majors de 14 anys). (També es podrà emplenar a secretaria al moment de lliurar la documentació).
 • Sol·licitud de matrícula. (També es pot emplenar a secretaria al moment de lliurar la documentació).

Instruccions pagaments

Instruccions pagament de matrícules per caixer automàtic.

El termini de pagament serà fins les 24h del dia següent de la matrícula.