Nou horari lectiu

Seguint les noves instruccions del Departament d’Educació, i un cop aprovat pel nostre Consell Escolar,  a partir de gener les EOIs reduïrem les nostres hores lectives i per tant, els nous horaris seran de 2 hores i 15 minuts.
Us adjuntem un document amb el nou horari