Programa PIA+ professorat

Informació del Programa PIA+ 2022-2023

Cliqueu aquí per consultar la informació del programa PIA+ 2022-2023

Devolució d’ingrés de la matrícula dels cursos del programa PIA+ 2021-2022

 

Horari de classes curs 2022-2023

Els grups i horaris seran els mateixos que els alumnes ordinaris. Horari curs 2022-2023

 

APP EOI

Totes les notificacions de l’escola (avís d’absència de professors, informació d’exàmens, etc.) es faran a través de l’app, la qual podreu descarregar de manera gratuïta cercant “Centrosnet” a qualsevol dels sistemes operatius del vostre mòbil.

Instruccions per instal·lar l’APP

Nou alumnat: Documentació a presentar per formalitzar la matrícula

Alumnes nous
  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport (a una sola cara i sense retallar). Únicament si no la vau portar el dia –.
  • 2 fotos tamany carnet per a l’expedient i per al carnet EOI d’estudiant.
  • Papereta de l’últim curs aprovat o acreditació de coneixements amb alguna de les equivalències o titulacions (original i fotocòpia). Únicament si no vau acreditar el dia –.
  • Autorització drets d’imatge (majors d’edat). (També es podrà emplenar a secretaria al moment de fer la matricula).
  • Sol·licitud de matrícula. (També es pot emplenar a secretaría al moment de fer la matrícula).
  • Justificant de pagament (30,00€).