Programa experimental

Proves ordinàries d’alumnes del Programa Experimental de llengües estrangeres 2021-2022
Procediment d’inscripció a les proves i pagament

Els centres educatius on estiguin matriculats els alumnes seran els encarregats de presentar, en nom de l’alumnat, les sol·licituds d’inscripció en el registre telemàtic mitjançant l’aplicació disponible del Departament d’Educació.

El centre pot acreditar la presentació de la sol·licitud amb el resguard individualitzat de cada alumne que pot obtenir en el moment de la inscripció i que també rep a l’adreça de correu electrònic que faci constar en el formulari.

IMPORTANT! Prèviament a aquesta inscripció, i mitjançant correu electrònic del Servei d’Ordenació d’Ensenyaments de Règim Especial adreçat a les direccions dels centres seleccionats, es demanarà una relació vinculant de l’alumnat que es presentarà a la prova. No es podrà matricular alumnat que no consti en aquesta relació prèvia i, en cas de fer-ho, serà declarat exclòs en les llistes d’admesos i exclosos. El termini per fer arribar aquesta relació vinculant serà del 9 de desembre de 2021 al 19 de gener del 2022 a través del formulari que es pot trobar a https://forms.gle/cGEPMw13RCNxWVKb9.

Dates d’inscripció: del 31 de gener al 4 de febrer de 2022, ambdós inclosos.

La llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació dels motius d’exclusió, si s’escau, es pot consultar a partir del 15 de febrer de 2022.
La llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses es podrà consultar a la pàgina web del Departament d’Educació a partir del 4 de març de 2022.
Prova escrita: divendres 1 d’abril de 2022 (convocatòria 15:30 h; inici de la prova: 16 h.)
Prova oral:  (dia i hores concretes a determinar)
Publicació de resultats: 2 de maig de 2022
Reclamacions: del 2 al 5 de maig  a les 12.00 h de 2022
Qualificacions definitives: 6 de maig de 2022
Cal portar el DNI del candidat. 
Cal tenir present, però, que aquestes dates podrien haver-se de canviar en funció de l’evolució de la pandèmia.
Títols

El període per sol·licitar el Títol/Certificat de nivell intermedi B2, per als alumnes lliures APTES, convocatòria ORDINÀRIA (Experimental escolars) és del 30 de MAIG al 30 de JUNY o a partir del 16 d’octubre fins el 9 de desembre de 2022S’haurà de sol·licitar CITA PRÈVIA a la secretaria del centre per correu electrònic (les cites es donaran entre les 9.30 hores i les 13.00 hores).