Programa certificació de llengües

Proves ordinàries d’alumnes del Programa de Certificació de llengües estrangeres 2023-2024

Normativa

Consulta admesos i exclosos i resultats aquí.

Procediment d’inscripció a les proves i pagament

Dates d’inscripció: del 5 al 9 de febrer de 2024, ambdós inclosos.

Cliqueu aquí per a consultar el procés d’inscripció i pagament
IMPORTANT: els pagaments es fan mitjançant uns enllaços específics que rebrà el coordinador de cada centre.

Pagament de la taxa

La taxa associada a la inscripció s’ha de fer efectiva dins del termini establert. L’últim dia de pagament de la taxa
serà l’12 de febrer de 2024, abans de les 22:00 h.

El no pagament de la taxa dins de termini no és un error esmenable i comportarà la impossibilitat de presentar-se a la prova.

Consulta admesos i exclosos provisionals

La llista provisional de persones aspirants admeses i excloses es pot consultar el 16 de febrer de 2024.

Les persones aspirants han de presentar la documentació, si escau, al centre on s’han inscrit, no més tard del 4 de març de 2024.

Consulta admesos i exclosos i resultats aquí.

La llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses es pot consultar a partir del 8 de març.

Codi d’identificador (DNI, NIE, PASSAPORT)

Codi de sol·licitud

Proves

Prova escrita: 12 d’abril de 2024, (convocatòria 15.30 h; inici de la prova: 16.00 h.)
Prova oral:  (dia i hores concretes a determinar)
Publicació de resultats: 13de maig de 2024
Reclamacions: es podran presentar per escrit fins al 16 de maig de 2024.
Qualificacions definitives: 17 de maig de 2024

Consulta de resultats aquí.

Títols

El període per sol·licitar el Títol/Certificat de nivell intermedi B2, per als alumnes lliures APTES, convocatòria ORDINÀRIA DEL PROGRAMA CERTIFICACIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES és del — de MAIG al 30 de JUNY o a partir del 16 d’octubre fins el 8 de desembre de 2023S’haurà de sol·licitar CITA PRÈVIA a la secretaria del centre per correu electrònic (les cites es donaran entre les 9.30 hores i les 13.00 hores).