Programa certificació en llengües

Proves ordinàries d’alumnes del Programa de Certificació de llengües estrangeres 2022-2023

Consultar admesos i exclosos provisionals

Consulta admesos i exclosos i resultats aquí.

Codi d’identificador (DNI, NIE, PASSAPORT)

Codi de sol·licitud

Normativa

Procediment d’inscripció a les proves i pagament

Dates d’inscripció: del 6 al 10 de febrer de 2023, ambdós inclosos.

IMPORTANT: els pagaments es fan mitjançant uns enllaços específics que rebrà el coordinador de cada centre.

Pagament de la taxa

La taxa associada a la inscripció s’ha de fer efectiva dins del termini establert. L’últim dia de pagament de la taxa
serà l’11 de febrer de 2023, abans de les 22:00 h.

El no pagament de la taxa dins de termini no és un error esmenable i comportarà la impossibilitat de presentar-se a la prova.

Proves

Prova escrita: divendres 14 d’abril de 2023 (convocatòria 15.30 h; inici de la prova: 16.00 h.)
Prova oral:  (dia i hores concretes a determinar)
Publicació de resultats: 15 de maig de 2023
Reclamacions: del 15 al 18 de maig  a les 12.00 h de 2023
Qualificacions definitives: 19 de maig de 2023
Cal portar el DNI del candidat. 

Consulta de resultats aquí.

Mostres alliberades de proves

Títols

El període per sol·licitar el Títol/Certificat de nivell intermedi B2, per als alumnes lliures APTES, convocatòria ORDINÀRIA DEL PROGRAMA EXPERIMENTAL DE LLENGÜES ESTRANGERES és del — de MAIG al 30 de JUNY o a partir del 16 d’octubre fins el 8 de desembre de 2023S’haurà de sol·licitar CITA PRÈVIA a la secretaria del centre per correu electrònic (les cites es donaran entre les 9.30 hores i les 13.00 hores).